Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Håbo 1 1 008 30 1 077 99
Håbo 2 1 576 19 1 632 75
Håbo 3 1 421 19 1 473 71
Håbo 4 1 800 29 1 871 100
Håbo 5 1 093 16 1 124 47
Håbo 6 1 790 30 1 846 86
Håbo 7 1 243 32 1 263 52
Håbo 8 1 013 17 1 043 47
Håbo 9 930 21 988 79
Håbo 10 1 752 32 1 866 146
Håbo 13 626 245 14 183 802

http://www.val.se