Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare

Här kan du välja att se uppgifter för valdistrikten inom en kommun.

Kommun R-val UV K-val Utl.
Enköping 29 645 417 30 288 1 060
Heby 10 344 84 10 552 292
Håbo 13 626 245 14 183 802
Knivsta 9 915 163 10 169 417
Tierp 15 551 151 15 812 412
Uppsala 146 090 3 657 149 764 7 331
Älvkarleby 6 919 66 7 093 240
Östhammar 16 691 172 16 975 456
Uppsala län 248 781 4 955 254 836 11 010

http://www.val.se