Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
1 Sjudargården/Prästängen/S:t Per 1 654 48 1 680 74
2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken 1 178 38 1 195 55
3 Brännbo/Klockbacken/Haga 1 788 94 1 805 111
4 Munkholmen/Til 2 032 54 2 153 175
5 Norrbacka/Arenberga 1 363 79 1 355 71
6 Norrbacka F 934 17 992 75
7 G:a Märsta 1 289 39 1 359 109
8 Sätuna 1 253 30 1 298 75
9 Norra Ekilla/Södra Ekilla 1 368 43 1 407 82
10 Centrala Märsta 1 130 35 1 211 116
11 Ekillatorp/Märsta centrum 1 494 40 1 622 168
12 Tingvalla 970 35 1 132 197
13 Östra Valsta 1 181 56 1 311 186
14 Norra Valsta/Steningehöjden 1 143 50 1 283 190
15 Södra Valsta 899 39 1 015 155
16 Östra Steninge 1 659 57 1 802 200
17 Odensala 1 213 26 1 258 71
18 Lunda/Skepptuna/Vidbo 929 12 956 39
19 Norra Rosersberg/Skånela 1 239 23 1 288 72
20 Södra Rosersberg 759 10 772 23
21 Västra Steninge 1 893 55 1 959 121
Sigtuna 27 368 880 28 853 2 365

http://www.val.se