Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bergshamra 1 516 15 1 565 64
Blidö 1 018 16 1 020 18
Edebo 754 9 784 39
Edsbro 970 15 991 36
Estuna 1 002 14 1 014 26
Fasterna 899 13 938 52
Frötuna 1 719 12 1 763 56
Gottröra - Närtuna 1 008 19 1 032 43
Hallsta Centrum 894 6 945 57
Hallsta Norra 1 184 15 1 253 84
Herräng 597 6 606 15
Hysingsvik 732 10 748 26
Häverö 1 516 26 1 561 71
Lohärad - Malsta 638 5 656 23
Norrtälje - Bryggården 1 399 12 1 434 47
Norrtälje - Flygfältet 1 145 12 1 207 74
Norrtälje - Fågelsången 1 132 21 1 142 31
Norrtälje - Gransäter 981 11 1 009 39
Norrtälje - Grind - Långgarn 1 220 17 1 244 41
Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona 1 160 12 1 193 45
Norrtälje - Kvisthamra 1 235 11 1 251 27
Norrtälje - Norra Innerstan 1 532 18 1 563 49
Norrtälje - Solbacka 1 022 10 1 036 24
Norrtälje - Stadskärnan 1 418 38 1 433 53
Norrtälje - Vigelsjö 1 280 18 1 340 78
Riala 988 7 1 038 57
Rimbo Håsta - Rimbo ombygd 1 824 42 1 861 79
Rimbo Norra 1 413 10 1 482 79
Rimbo Södra 1 223 7 1 257 41
Roslags-Bro 1 005 6 1 030 31
Rådmansö 1 602 18 1 630 46
Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra 1 554 19 1 591 56
Söderby Karl 828 9 835 16
Ununge 516 10 519 13
Väddö Mellersta 1 768 13 1 795 40
Väddö Norra 1 030 10 1 050 30
Väddö Södra 389 10 388 9
Vätö 1 047 15 1 054 22
Norrtälje 43 158 537 44 258 1 637

http://www.val.se