Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Vaxholm Mitt 1 306 16 1 326 36
Vaxholm Nordost 970 33 969 32
Vaxholm Norr 1 323 28 1 357 62
Vaxholm Sydost 1 448 27 1 462 41
Vaxholm Väst 1 713 36 1 757 80
Vaxholm Öst 962 32 961 31
Vaxholm 7 722 172 7 832 282

http://www.val.se