Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Baggeby 1 245 42 1 294 91
Bo - Björnbo 1 314 47 1 313 46
Bodal 1 196 23 1 227 54
Brevik Ö - Käppala S 1 352 91 1 346 85
Ekholmsnäs - Killinge 1 602 39 1 662 99
Gångsätra V 1 059 25 1 219 185
Gångsätra Ö 1 570 37 1 603 70
Hersby S 1 304 54 1 309 59
Hersby SÖ - Mosstorp 1 467 37 1 508 78
Herserud 1 566 49 1 604 87
Käppala N - Gåshaga 1 698 37 1 842 181
Larsberg N 1 260 28 1 366 134
Larsberg S 1 222 31 1 266 75
Mölna Ö - Brevik V 1 308 48 1 348 88
Näset V 1 127 34 1 165 72
Näset Ö 1 516 38 1 573 95
Rudboda V - Bosön 1 274 29 1 297 52
Rudboda Ö - Yttringe - Elfvik 1 168 19 1 200 51
Skärsätra 1 268 62 1 283 77
Sticklinge N 1 284 54 1 321 91
Sticklinge S - Islinge 1 295 66 1 328 99
Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna 1 244 358 956 70
Torsvik N - Hersby N 1 224 53 1 247 76
Torsvik S - centrum 1 291 55 1 290 54
Lidingö 31 854 1 356 32 567 2 069

http://www.val.se