Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
1 Bagartorp - Råstahem 1 096 34 1 145 83
2 Järvastaden - Ulriksdal 1 776 51 1 903 178
3 Kungshamra 972 52 1 239 319
4 Bergshamra Ö 1 529 42 1 603 116
5 Haga 853 38 959 144
6 Huvudsta NO 1 547 50 1 630 133
7 Huvudsta SO - Västra Skogen 1 238 33 1 290 85
8 Huvudsta S 1 491 28 1 561 98
9 Huvudsta Centrum 1 470 43 1 591 164
10 Huvudsta N 1 514 49 1 568 103
11 Huvudsta V 1 306 14 1 382 90
12 Huvudsta SV 1 497 35 1 573 111
13 Skytteholm SO 1 525 34 1 597 106
14 Skytteholm S 1 543 42 1 578 77
15 Solna Centrum 1 565 42 1 616 93
16 Skytteholm SV 1 416 30 1 467 81
17 Råsunda SV 1 668 40 1 730 102
18 Råsunda Centrum 1 538 46 1 570 78
19 Råsunda V 1 549 41 1 618 110
20 Råsunda NV - Filmstaden 2 106 40 2 167 101
21 Råsunda N 1 398 36 1 443 81
22 Råsunda NO 1 552 40 1 588 76
23 Råsunda SO 1 533 48 1 564 79
24 Råsunda Ö - Vasalund 1 643 77 1 670 104
25 Hagalund NO 1 463 72 1 503 112
26 Hagalund Centrum 1 467 82 1 664 279
27 Hagalund V 1 522 48 1 607 133
28 Hagalund S 1 566 224 1 556 214
29 Frösunda N 1 566 22 1 698 154
30 Frösunda S 1 278 30 1 361 113
31 Frösunda Centrum 1 759 24 1 861 126
32 Bergshamra N 1 211 41 1 259 89
33 Bergshamra S 1 289 179 1 384 274
34 Bergshamra NV 1 091 44 1 119 72
35 Huvudsta Ö 1 208 42 1 461 295
Solna 50 745 1 793 53 525 4 573

http://www.val.se