Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Sundbyberg 1 1 191 30 1 244 83
Sundbyberg 2 1 565 38 1 674 147
Sundbyberg 3 1 139 26 1 182 69
Sundbyberg 4 1 447 41 1 488 82
Sundbyberg 5 1 249 40 1 261 52
Sundbyberg 6 1 220 43 1 257 80
Sundbyberg 7 1 511 45 1 562 96
Sundbyberg 8 1 510 39 1 563 92
Sundbyberg 9 1 558 27 1 602 71
Sundbyberg 10 1 195 24 1 239 68
Sundbyberg 11 1 067 16 1 114 63
Sundbyberg 12 776 18 814 56
Sundbyberg 13 696 15 752 71
Sundbyberg 14 921 31 1 029 139
Sundbyberg 15 1 222 48 1 417 243
Sundbyberg 16 920 26 1 053 159
Sundbyberg 17 1 162 29 1 212 79
Sundbyberg 18 865 26 889 50
Sundbyberg 19 1 159 32 1 290 163
Sundbyberg 20 1 235 39 1 359 163
Sundbyberg 21 1 226 30 1 354 158
Sundbyberg 22 1 094 41 1 210 157
Sundbyberg 23 1 158 126 1 124 92
Sundbyberg 27 086 830 28 689 2 433

http://www.val.se