Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Södertälje 1 1 308 24 1 445 161
Södertälje 2 1 184 20 1 378 214
Södertälje 3 997 12 1 154 169
Södertälje 4 1 401 17 1 516 132
Södertälje 5 904 19 977 92
Södertälje 6 1 165 12 1 301 148
Södertälje 7 1 354 24 1 458 128
Södertälje 8 892 29 901 38
Södertälje 9 1 491 25 1 659 193
Södertälje 10 1 456 32 1 501 77
Södertälje 11 1 452 30 1 511 89
Södertälje 12 661 8 738 85
Södertälje 13 1 519 19 1 603 103
Södertälje 16 1 615 24 1 655 64
Södertälje 17 1 079 19 1 264 204
Södertälje 18 1 296 15 1 348 67
Södertälje 19 1 508 31 1 626 149
Södertälje 20 888 11 931 54
Södertälje 21 1 542 35 1 634 127
Södertälje 22 1 068 5 1 169 106
Södertälje 23 1 104 8 1 168 72
Södertälje 24 947 12 1 044 109
Södertälje 25 987 10 1 028 51
Södertälje 26 985 21 1 238 274
Södertälje 27 1 049 41 1 065 57
Södertälje 28 1 261 19 1 301 59
Södertälje 30 1 587 39 1 615 67
Södertälje 31 737 20 919 202
Södertälje 32 1 004 36 1 177 209
Södertälje 33 1 068 30 1 263 225
Södertälje 35 1 035 19 1 110 94
Södertälje 36 1 075 4 1 107 36
Södertälje 40 1 319 18 1 412 111
Södertälje 41 1 510 18 1 612 120
Södertälje 42 1 119 20 1 244 145
Södertälje 43 1 774 25 1 862 113
Södertälje 45 1 534 43 1 757 266
Södertälje 47 1 521 17 1 614 110
Södertälje 48 840 22 902 84
Södertälje 50 1 094 14 1 117 37
Södertälje 51 810 14 977 181
Södertälje 52 1 661 123 1 825 287
Södertälje 53 1 160 29 1 335 204
Södertälje 54 1 198 20 1 359 181
Södertälje 55 923 30 1 104 211
Södertälje 56 1 352 35 1 452 135
Södertälje 57 1 131 23 1 226 118
Södertälje 58 958 12 1 032 86
Södertälje 57 523 1 133 62 634 6 244

http://www.val.se