Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Adolf Fredrik 1, Vasataden SV 1 720 151 1 684 115
Adolf Fredrik 2, Vasastaden S 1 564 89 1 589 114
Adolf Fredrik 3, Norrmalm N 1 556 104 1 586 134
Adolf Fredrik 4, Norrmalm NV 1 722 77 1 723 78
Bromma 1, Abrahamsberg S 1 598 226 1 499 127
Bromma 2, Abrahamsberg N 1 048 23 1 095 70
Bromma 3, Åkeslund Ö 1 178 26 1 224 72
Bromma 4, Åkeslund V 1 424 39 1 494 109
Bromma 5, Åkeshov 583 14 619 50
Bromma 6, Riksby V 1 511 48 1 556 93
Bromma 7, Riksby Ö 1 563 37 1 604 78
Bromma 8, Eneby - Bromma K:a N 805 19 820 34
Bromma 9, Bromma Kyrka S 1 442 43 1 470 71
Bromma 10, Beckomberga Ö 807 10 869 72
Bromma 11, Norra Ängby N 1 199 18 1 216 35
Bromma 12, Norra Ängby Ö 1 379 24 1 406 51
Bromma 13, Norra Ängby V 1 040 19 1 056 35
Bromma 14, Blackeberg N 1 266 28 1 387 149
Bromma 15, Blackeberg V 1 182 24 1 293 135
Bromma 16, Blackeberg S 1 175 29 1 234 88
Bromma 17, Blackeberg Ö 1 495 41 1 572 118
Bromma 18, Södra Ängby 1 136 40 1 150 54
Bromma 19, Ulvsunda Industriomr V 941 16 991 66
Bromma 20, Ulvsunda Industriomr Ö 1 082 28 1 141 87
Bromma 21, Bällsta 538 9 567 38
Bromma 22, Mariehäll 1 720 39 1 828 147
Bromma 23, Beckomberga V 1 212 26 1 296 110
Brännkyrka 1, Västertorp N 1 318 163 1 279 124
Brännkyrka 2, Västertorp Ö 1 084 28 1 129 73
Brännkyrka 3, Västertorp S 1 580 23 1 670 113
Brännkyrka 4, Västertorp V 1 070 12 1 151 93
Brännkyrka 5, Fruängen Ö 1 344 22 1 414 92
Brännkyrka 6, Fruängen N 1 543 37 1 593 87
Brännkyrka 7, Fruängen V 1 126 18 1 173 65
Brännkyrka 8, Fruängen S 1 297 19 1 359 81
Brännkyrka 9, Herrängen V 1 207 21 1 257 71
Brännkyrka 10, Herrängen Ö 1 097 17 1 125 45
Brännkyrka 11, Långsjö S 880 13 906 39
Brännkyrka 12, Långsjö N 964 14 979 29
Brännkyrka 13, Långbro S 1 234 17 1 256 39
Brännkyrka 14, Långbro V 1 811 20 1 873 82
Brännkyrka 15, Långbro N 1 276 20 1 320 64
Brännkyrka 16, Solberga S 1 716 47 1 804 135
Brännkyrka 17, Solberga V 1 134 29 1 186 81
Brännkyrka 18, Solberga N 1 045 22 1 118 95
Brännkyrka 19, Solberga Ö 1 549 32 1 670 153
Brännkyrka 20, Liseberg 1 009 12 1 044 47
Brännkyrka 21, Örby Slott 1 236 20 1 309 93
Brännkyrka 22, Östberga S 1 049 40 1 142 133
Brännkyrka 23, Östberga Ö 1 222 19 1 301 98
Brännkyrka 24, Östberga N 1 143 32 1 347 236
Brännkyrka 25, Älvsjö 649 23 688 62
Domkyrkoförs 1, Storkyrkan N 1 477 192 1 405 120
Domkyrkoförs 2, Storkyrkan S 1 213 59 1 230 76
Domkyrkoförs 3, Klara - Jakob 1 474 84 1 526 136
Engelbrekt 1, Engelbr Kyrka SÖ 1 770 378 1 530 138
Engelbrekt 2, Engelbr Kyrka S 1 553 92 1 550 89
Engelbrekt 3, Tekniska Högskolan Ö 1 246 71 1 303 128
Engelbrekt 4, Engelbr Kyrka Ö 1 321 84 1 303 66
Engelbrekt 5, Engelbr Kyrka SV 1 472 104 1 437 69
Engelbrekt 6, Engelbr Kyrka NV 1 184 63 1 185 64
Engelbrekt 7, Engelbr Kyrka NÖ 1 062 63 1 082 83
Engelbrekt 8, Tekniska Högskolan V 1 632 43 1 719 130
Engelbrekt 9, Hjorthagen Ö 913 26 954 67
Engelbrekt 10, Hjorthagen V 942 46 966 70
Engelbrekt 11, Universitetet Ö 871 77 1 232 438
Engelbrekt 12, Universitetet V 1 007 50 1 156 199
Engelbrekt 13, Engelbr Kyrka N 1 207 64 1 252 109
Enskede 1, Årsta V 1 312 156 1 271 115
Enskede 2, Årsta NV 1 008 17 1 060 69
Enskede 3, Årsta VSV 1 294 24 1 358 88
Enskede 4, Årsta N 1 420 26 1 460 66
Enskede 5, Årsta SV 1 479 29 1 549 99
Enskede 6, Årsta S 1 216 23 1 248 55
Enskede 7, Årsta C 1 428 29 1 481 82
Enskede 8, Årsta NÖ 1 282 21 1 316 55
Enskede 9, Årsta Ö 1 603 32 1 637 66
Enskede 10, Årsta SÖ 1 491 48 1 543 100
Enskede 11, Johanneshov N 1 274 39 1 301 66
Enskede 12, Johanneshov Ö 1 294 34 1 342 82
Enskede 13, Johanneshov S 1 219 38 1 259 78
Enskede 14, Johanneshov V 1 452 36 1 503 87
Enskede 15, Enskede Gård N 1 000 27 1 050 77
Enskede 16, Enskede Gård S 1 085 13 1 124 52
Enskede 17, Enskedefältet 938 10 977 49
Enskede 18, Gamla Enskede V 1 487 28 1 557 98
Enskede 19, Gamla Enskede C 1 571 31 1 626 86
Enskede 20, Gamla Enskede S 1 419 30 1 493 104
Enskede 21, Gamla Enskede N 1 311 29 1 408 126
Enskede 22, Gamla Enskede Ö 1 392 32 1 490 130
Essinge 1, Lilla Essingen Ö 1 114 70 1 124 80
Essinge 2, Lilla Essingen N 1 265 42 1 308 85
Essinge 3, Stora Essingen S 936 39 969 72
Essinge 4, Stora Essingen N 1 191 48 1 240 97
Essinge 5, Stora Essingen Ö 1 021 48 1 037 64
Essinge 6, Lilla Essingen S 1 575 15 1 641 81
Farsta 1, Svedmyra N 1 382 162 1 348 128
Farsta 2, Svedmyra S 991 20 1 071 100
Farsta 3, Tallkrogen N 1 314 15 1 396 97
Farsta 4, Tallkrogen S 1 586 25 1 630 69
Farsta 5, Gubbängen Ö 973 17 1 004 48
Farsta 6, Gubbängen S 1 264 25 1 332 93
Farsta 7, Gubbängen V 1 577 26 1 666 115
Farsta 8, Hökarängen Ö 1 190 25 1 276 111
Farsta 9, Hökarängen C 1 425 25 1 550 150
Farsta 10, Hökarängen N 1 252 22 1 399 169
Farsta 11, Hökarängen S 1 049 38 1 113 102
Farsta 12, Hökarängen V 1 229 17 1 319 107
Farsta 13, Fagersjö C 802 22 907 127
Farsta 14, Fagersjö Ö 755 14 831 90
Farsta 15, Farsta Strand V 1 230 10 1 280 60
Farsta 16, Farsta Strand S 1 432 26 1 538 132
Farsta 17, Farsta Strand Ö 1 182 17 1 250 85
Farsta 18, Larsboda 1 081 10 1 131 60
Farsta 19, Farsta S 1 356 30 1 488 162
Farsta 20, Farsta Ö 1 648 27 1 723 102
Farsta 21, Farsta C 1 503 18 1 554 69
Farsta 22, Farsta N 1 228 34 1 365 171
Farsta 23, Farsta SV 1 354 45 1 477 168
Farsta 24, Farsta V 1 322 21 1 375 74
Farsta 25, Sköndal V 1 262 21 1 326 85
Farsta 26, Sköndal N 1 334 15 1 381 62
Farsta 27, Sköndal S 1 427 16 1 485 74
Farsta 28, Sköndal Ö 1 568 27 1 615 74
Gustav Vasa 1, NV 1 615 192 1 542 119
Gustav Vasa 2, Ö 1 367 91 1 354 78
Gustav Vasa 3, N 1 512 40 1 549 77
Gustav Vasa 4, SÖ 1 333 57 1 354 78
Gustav Vasa 5, C 1 578 60 1 606 88
Gustav Vasa 6, V 1 540 86 1 538 84
Gustav Vasa 7, S 1 449 50 1 467 68
Gustav Vasa 8, NÖ 1 017 61 995 39
Hedvig Eleonora 1, NV 1 793 261 1 629 97
Hedvig Eleonora 2, N 1 584 117 1 562 95
Hedvig Eleonora 3, NÖ 1 497 86 1 481 70
Hedvig Eleonora 4, SÖ 1 497 89 1 499 91
Hedvig Eleonora 5, SV 1 445 90 1 444 89
Hedvig Eleonora 6, S 1 441 107 1 436 102
Hägersten 1, Liljeholmen V 2 010 227 2 097 314
Hägersten 2, Liljeholmen N 1 473 29 1 545 101
Hägersten 3, Gröndal Ö 1 509 25 1 578 94
Hägersten 4, Gröndal N 1 422 50 1 441 69
Hägersten 5, Gröndal S 1 560 43 1 642 125
Hägersten 6, Gröndal V 1 217 23 1 284 90
Hägersten 7, Aspudden V 1 398 32 1 467 101
Hägersten 8, Aspudden Ö 1 192 37 1 228 73
Hägersten 9, Aspudden C 1 308 34 1 349 75
Hägersten 10, Aspudden S 1 424 40 1 453 69
Hägersten 11, Aspudden N 1 251 26 1 297 72
Hägersten 12, Midsommarkransen N 1 327 31 1 399 103
Hägersten 13, Midsommarkransen V 1 634 37 1 726 129
Hägersten 14, Midsommarkransen S 1 350 41 1 413 104
Hägersten 15, Midsommarkransen C 1 712 46 1 753 87
Hägersten 16, Midsomarkransen Ö 1 499 50 1 542 93
Hägersten 17, Västberga V 1 377 28 1 507 158
Hägersten 18, Västberga Ö 1 384 43 1 492 151
Hägersten 19, Hägerstensåsen S 1 125 40 1 175 90
Hägersten 20, Hägerstensåsen Ö 1 291 30 1 389 128
Hägersten 21, Hägerstensåsen V 1 409 32 1 480 103
Hägersten 22, Hägerstensåsen N 1 559 47 1 619 107
Hägersten 23, Hägersten Ö 1 473 22 1 529 78
Hägersten 24, Hägersten N 1 450 50 1 506 106
Hägersten 25, Hägersten S 1 058 24 1 092 58
Hägersten 26, Hägersten V 1 543 28 1 583 68
Hägersten 27, Mälarhöjden N 1 314 37 1 354 77
Hägersten 28, Mälarhöjden S 1 567 31 1 626 90
Hägersten 29, Liljeholmen S 2 618 41 2 732 155
Hässelby 1, Hässelby Strand V 1 305 114 1 305 114
Hässelby 2, Hässelby Strand S 1 424 24 1 503 103
Hässelby 3, Hässelby Strand N 1 296 25 1 455 184
Hässelby 4, Hässelby Strand Ö 1 095 27 1 251 183
Hässelby 5, Hässelby Gård S 1 333 35 1 465 167
Hässelby 6, Hässelby Gård Ö 1 085 30 1 244 189
Hässelby 7, Hässelby Gård N 1 604 39 1 793 228
Hässelby 8, Hässelby Gård C 1 352 31 1 557 236
Hässelby 9, Hässelby Gård V 1 317 26 1 467 176
Hässelby 10, Hässelby Villastad S 1 552 35 1 565 48
Hässelby 11, Hässelby Villastad SV 1 607 34 1 646 73
Hässelby 12, Hässelby Villastad SÖ 1 487 18 1 550 81
Hässelby 13, Hässelby Villastad C 1 419 34 1 571 186
Hässelby 14, Hässelby Villastad V 1 569 11 1 610 52
Hässelby 15, Hässelby Villastad N 1 508 26 1 527 45
Hässelby 16, Hässelby Villastad NÖ 1 482 24 1 533 75
Hässelby 17, Hässelby Villastad Ö 1 254 24 1 370 140
Högalid 1, Reimersholme-Långholmen 1 038 165 961 88
Högalid 2, Reimersholme S 1 210 25 1 233 48
Högalid 3, Norra Högalid N 1 483 63 1 506 86
Högalid 4, Norra Högalid C 1 337 42 1 384 89
Högalid 5, Norra Högalid V 1 499 58 1 548 107
Högalid 6, Norra Högalid SV 1 422 49 1 450 77
Högalid 7, Mellersta Högalid V 1 197 34 1 216 53
Högalid 8, Norra Högalid NV 1 529 58 1 556 85
Högalid 9, Norra Högalid S 1 311 61 1 316 66
Högalid 10, Mellersta Högalid SV 1 153 15 1 197 59
Högalid 11, Mellersta Högalid N 1 328 33 1 363 68
Högalid 12, Norra Högalid NÖ 977 36 995 54
Högalid 13, Norra Högalid Ö 954 8 988 42
Högalid 14, Mellersta Högalid Ö 1 641 55 1 685 99
Högalid 15, Mellersta Högalid S 1 456 48 1 477 69
Högalid 16, Södra Högalid V 1 787 37 1 859 109
Högalid 17, Södra Högalid Ö 1 571 21 1 634 84
Högalid 18, Mellersta Högalid SÖ 1 568 72 1 588 92
Högalid 19, Norra Högalid SÖ 1 140 24 1 165 49
Johannes 1, Norrmalm Ö 883 156 829 102
Johannes 2, Vasastaden SÖ 1 325 58 1 356 89
Johannes 3, Vasastaden V 1 185 55 1 187 57
Johannes 4, Vasastaden C 1 387 55 1 405 73
Johannes 5, Vasastaden Ö 1 503 57 1 543 97
Johannes 6, Vasastaden NÖ 1 205 49 1 221 65
Johannes 7, Vasastaden N 953 52 1 080 179
Johannes 8, Norrmalm NÖ 955 63 953 61
Katarina 1, Östra Katarina NV 1 121 226 1 037 142
Katarina 2, Östra Katarina N 1 384 57 1 420 93
Katarina 3, Östra Katarina NÖ 1 581 39 1 628 86
Katarina 4, Östra Katarina V 1 239 39 1 272 72
Katarina 5, Östra Katarina VSV 1 489 48 1 536 95
Katarina 6, Östra Katarina Ö 1 544 41 1 583 80
Katarina 7, Västra Katarina N 1 393 34 1 503 144
Katarina 8, Västra Katarina NÖ 1 677 50 1 745 118
Katarina 9, Västra Katarina Ö 1 197 38 1 237 78
Katarina 10, Västra Katarina SV 1 374 32 1 424 82
Katarina 11, Västra Katarina C 1 507 28 1 535 56
Katarina 12, Västra Katarina SÖ 1 395 35 1 458 98
Katarina 13, Västra Katarina S 1 443 38 1 476 71
Katarina 14, Östra Katarina S 1 421 57 1 432 68
Katarina 15, Östra Katarina SSV 1 267 40 1 315 88
Katarina 16, Östra Katarina SV 1 460 44 1 533 117
Katarina 17, Östra Katarina SÖ 1 301 44 1 331 74
Katarina 18, Östra Katarina SSÖ 1 541 68 1 564 91
Katarina 19, Östra Katarina C 1 568 50 1 571 53
Katarina 20, Västra Katarina V 1 114 17 1 160 63
Kista 1, Akalla C 1 326 147 1 483 304
Kista 2, Akalla Ö 1 199 74 1 362 237
Kista 3, Akalla N 1 148 59 1 301 212
Kista 4, Akalla V 1 079 26 1 181 128
Kista 5, Akalla S 958 20 1 080 142
Kista 6, Husby N 1 203 43 1 417 257
Kista 7, Husby SV 1 141 95 1 294 248
Kista 8, Husby C 1 102 91 1 231 220
Kista 9, Husby S 1 131 76 1 216 161
Kista 10, Husby Ö 1 137 77 1 381 321
Kista 11, Husby V 1 080 98 1 225 243
Kista 12, Kista V 1 346 62 1 416 132
Kista 13, Kista C 1 438 61 1 529 152
Kista 14, Kista S 1 426 38 1 530 142
Kista 15, Kista Ö 1 172 53 1 323 204
Kista 16, Kista N 1 360 37 1 553 230
Kungsholm 1, VSV 1 589 233 1 445 89
Kungsholm 2, SV 1 266 44 1 292 70
Kungsholm 3, V 1 592 53 1 617 78
Kungsholm 4, NV 1 426 64 1 444 82
Kungsholm 5, C 1 288 49 1 307 68
Kungsholm 6, SSV 1 359 48 1 372 61
Kungsholm 7, S 1 592 50 1 615 73
Kungsholm 8, SÖ 1 485 62 1 483 60
Kungsholm 9, NÖ 1 560 62 1 577 79
Kungsholm 10, Ö 1 429 70 1 430 71
Kungsholm 11, N 1 495 53 1 498 56
Maria 1, Mariatorget N 1 467 142 1 443 118
Maria 2, Mariatorget NV 1 497 55 1 530 88
Maria 3, Mariatorget V 1 579 42 1 619 82
Maria 4, Mariatorget SV 1 503 46 1 572 115
Maria 5, Mariatorget SÖ 1 530 58 1 545 73
Maria 6, Mariatorget NÖ 1 543 42 1 572 71
Maria 7, Mariatorget Ö 1 207 40 1 248 81
Maria 8, Mariatorget S 1 536 36 1 609 109
Maria 9, Södra Station S 1 078 14 1 117 53
Maria 10, Södra Station Ö 1 163 36 1 201 74
Maria 11, Södra Station V 1 434 36 1 462 64
Matteus 1, Östra Matteus Ö 1 775 275 1 628 128
Matteus 2, Östra Matteus NÖ 1 359 56 1 384 81
Matteus 3, Östra Matteus N 1 469 74 1 473 78
Matteus 4, Östra Matteus C 1 363 65 1 377 79
Matteus 5, Östra Matteus NV 1 561 58 1 585 82
Matteus 6, Västra Matteus NÖ 1 406 74 1 411 79
Matteus 7, Västra Matteus N 1 204 66 1 222 84
Matteus 8, Västra Matteus C 890 30 909 49
Matteus 9, Västra Matteus SÖ 873 54 870 51
Matteus 10, Östra Matteus V 1 545 71 1 567 93
Matteus 11, Östra Matteus S 1 530 63 1 552 85
Matteus 12, Västra Matteus Ö 1 573 73 1 587 87
Matteus 13, Västra Matteus S 1 245 43 1 264 62
Matteus 14, Västra Matteus SV 1 283 50 1 296 63
Matteus 15, Västra Matteus VSV 1 291 52 1 310 71
Matteus 16, Västra Matteus V 1 261 65 1 280 84
Matteus 17, Västra Matteus NV 1 320 56 1 340 76
Oscar 1, Djurgården 1 196 479 802 85
Oscar 2, Oscars Kyrka Ö 1 474 72 1 472 70
Oscar 3, Oscars Kyrka SV 1 523 123 1 482 82
Oscar 4, Oscars Kyrka V 1 524 121 1 474 71
Oscar 5, Oscars Kyrka SÖ 1 577 106 1 534 63
Oscar 6, Oscars Kyrka S 1 419 115 1 397 93
Oscar 7, Oscars Kyrka NV 1 499 91 1 478 70
Oscar 8, Oscars Kyrka C 1 497 93 1 459 55
Oscar 9, Oscars Kyrka NÖ 1 320 64 1 326 70
Oscar 10, Oscars Kyrka N 1 259 54 1 245 40
Oscar 11, Gärdet S 1 533 63 1 541 71
Oscar 12, Gärdet C 1 423 37 1 437 51
Oscar 13, Gärdet SÖ 1 621 76 1 615 70
Oscar 14, Gärdet SV 1 403 50 1 413 60
Oscar 15, Gärdet NV 1 464 65 1 474 75
Oscar 16, Gärdet NNV 1 417 70 1 463 116
Oscar 17, Gärdet V 1 431 35 1 471 75
Oscar 18, Gärdet NNÖ 1 521 82 1 494 55
Oscar 19, Gärdet NÖ 1 507 49 1 566 108
Oscar 20, Gärdet N 1 328 57 1 334 63
Oscar 21, Gärdet Ö 1 505 43 1 555 93
Skarpnäck 1, Bagarmossen S 1 279 110 1 340 171
Skarpnäck 2, Bagarmossen Ö 1 423 23 1 519 119
Skarpnäck 3, Bagarmossen NÖ 1 138 24 1 235 121
Skarpnäck 4, Bagarmossen V 1 138 16 1 235 113
Skarpnäck 5, Bagarmossen N 1 197 32 1 355 190
Skarpnäck 6, Bagarmossen NV 1 448 32 1 573 157
Skarpnäck 7, Enskededalen-Pungpinan 1 503 11 1 546 54
Skarpnäck 8, Enskededalen N 1 507 36 1 514 43
Skarpnäck 9, Kärrtorp Ö 1 407 19 1 501 113
Skarpnäck 10, Kärrtorp V 1 627 21 1 696 90
Skarpnäck 11, Björkhagen Ö 1 493 29 1 557 93
Skarpnäck 12, Björkhagen V 1 468 28 1 526 86
Skarpnäck 13, Björkhagen N 1 449 32 1 494 77
Skarpnäck 14, Hammarbyhöjden S 1 443 20 1 512 89
Skarpnäck 15, Hammarbyhöjden C 1 229 28 1 287 86
Skarpnäck 16, Hammarbyhöjden Ö 1 172 18 1 229 75
Skarpnäck 17, Hammarbyhöjden V 1 402 36 1 451 85
Skarpnäck 18, Skarpnäcks Gård-Flaten 1 460 37 1 539 116
Skarpnäck 19, Skarpnäcks Gård-Orhem 1 417 48 1 572 203
Skarpnäck 20, Skarpnäcks Gård C 1 477 36 1 655 214
Skarpnäck 21, Skarpnäcks Gård N 1 573 30 1 748 205
Skarpnäck 22, Hamarbyhöjden N 1 481 62 1 514 95
Skärholmen 1, Bredäng Ö 1 379 121 1 504 246
Skärholmen 2, Bredäng N 985 33 1 104 152
Skärholmen 3, Bredäng V 1 222 31 1 413 222
Skärholmen 4, Bredäng C 1 215 37 1 285 107
Skärholmen 5, Bredäng S 1 374 42 1 525 193
Skärholmen 6, Sätra Ö 1 234 17 1 348 131
Skärholmen 7, Sätra S 975 30 1 127 182
Skärholmen 8, Sätra N 1 068 24 1 126 82
Skärholmen 9, Sätra V 1 114 26 1 257 169
Skärholmen 10, Skärholmen N 1 314 51 1 517 254
Skärholmen 11, Skärholmen Ö 1 164 60 1 315 211
Skärholmen 12, Skärholmen S 1 133 26 1 208 101
Skärholmen 13, Skärholmen V 1 626 65 1 873 312
Skärholmen 14, Vårberg N 1 201 46 1 424 269
Skärholmen 15, Vårberg S 1 336 29 1 518 211
Skärholmen 16, Vårberg Ö 1 175 43 1 478 346
Skärholmen 17, Vårberg V 1 484 43 1 534 93
Sofia 1, Norra Sofia N 1 465 120 1 460 115
Sofia 2, Norra Sofia Ö 999 28 1 021 50
Sofia 3, Norra Sofia S 1 402 40 1 424 62
Sofia 4, Norra Sofia V 1 448 53 1 490 95
Sofia 5, Norra Sofia C 1 328 62 1 357 91
Sofia 6, Södra Sofia Ö 1 424 28 1 452 56
Sofia 7, Södra Sofia NV 1 398 43 1 434 79
Sofia 8, Södra Sofia SV 1 590 43 1 621 74
Sofia 9, Södra Sofia V 1 496 43 1 533 80
Sofia 10, Södra Sofia S 1 597 28 1 614 45
Sofia 11, Södra Sofia N 1 673 22 1 735 84
Sofia 12, Södra Hammarbyhamnen N 413 11 428 26
Sofia 13, Södra Hammarbyhamnen NÖ 2 330 30 2 428 128
Sofia 14, Södra Hammarbyhamnen C 1 838 28 1 923 113
Sofia 15, Södra Hammarbyhamnen V 3 607 21 3 799 213
Sofia 16, Södra Hammarbyhamnen Ö 1 555 19 1 642 106
Spånga 1, Sundby 1 718 253 1 692 227
Spånga 2, Flysta 1 523 36 1 577 90
Spånga 3, Solhem Ö 1 230 29 1 293 92
Spånga 4, Solhem S 1 599 22 1 627 50
Spånga 5, Solhem V och Lunda 1 451 26 1 496 71
Spånga 6, Solhem N 1 826 26 1 930 130
Spånga 7, Bromsten V 1 307 39 1 392 124
Spånga 8, Bromsten Ö 1 202 29 1 296 123
Spånga 9, Bromsten S 1 450 18 1 576 144
Spånga 10, Tensta V 1 301 109 1 563 371
Spånga 11, Tensta NV 1 364 70 1 583 289
Spånga 12, Tensta N 1 171 51 1 350 230
Spånga 13, Tensta S 1 285 115 1 434 264
Spånga 14, Tensta SV 1 155 71 1 389 305
Spånga 15, Tensta NÖ 1 136 93 1 273 230
Spånga 16, Tensta Ö 928 43 1 073 188
Spånga 17, Rinkeby NV 1 238 119 1 514 395
Spånga 18, Rinkeby V 948 67 1 145 264
Spånga 19, Rinkeby S 1 236 125 1 426 315
Spånga 20, Rinkeby N 1 006 78 1 211 283
Spånga 21, Rinkeby C 1 019 83 1 234 298
Spånga 22, Rinkeby NÖ 894 111 1 356 573
Spånga 23, Rinkeby Ö 1 243 111 1 474 342
Spånga 24, Tensta C 1 091 112 1 270 291
S:t Göran 1, Fredhäll S 1 662 218 1 525 81
S:t Göran 2, Fredhäll Ö 1 558 56 1 576 74
S:t Göran 3, Fredhäll V 1 497 53 1 521 77
S:t Göran 4, Kristineberg V 1 527 43 1 571 87
S:t Göran 5, Kristineberg N 1 518 60 1 551 93
S:t Göran 6, Kristineberg Ö 1 606 54 1 661 109
S:t Göran 7, Marieberg S 1 130 31 1 144 45
S:t Göran 8, Marieberg-Stadshagen S 1 765 33 1 824 92
S:t Göran 9, Stadshagen N 1 479 41 1 528 90
S:t Göran 10, Östra S:t Göran V 1 547 77 1 584 114
S:t Göran 11, Östra S:t Göran N 1 425 48 1 444 67
S:t Göran 12, Östra S:t Göran NV 1 545 80 1 539 74
S:t Göran 13, Östra S:t Göran C 1 529 66 1 561 98
S:t Göran 14, Östra S:t Göran NÖ 1 594 77 1 624 107
S:t Göran 15, Östra S:t Göran Ö 1 565 57 1 591 83
S:t Göran 16, Östra S:t Göran SV 1 701 50 1 753 102
S:t Göran 17, Östra S:t Göran S 1 427 53 1 464 90
Vantör 1, Stureby N 1 667 197 1 649 179
Vantör 2, Stureby V 1 149 24 1 196 71
Vantör 3, Stureby Ö 1 302 23 1 333 54
Vantör 4, Stureby S 1 239 27 1 296 84
Vantör 5, Bandhagen Ö 1 412 28 1 558 174
Vantör 6, Bandhagen N 1 641 36 1 721 116
Vantör 7, Bandhagen V 1 227 30 1 316 119
Vantör 8, Högdalen Ö 1 477 38 1 580 141
Vantör 9, Högdalen S 1 235 29 1 309 103
Vantör 10, Högdalen V 1 180 23 1 236 79
Vantör 11, Högdalen C 1 341 31 1 446 136
Vantör 12, Högdalen N 1 073 19 1 172 118
Vantör 13, Örby V 1 133 20 1 176 63
Vantör 14, Örby S 1 161 18 1 177 34
Vantör 15, Örby N 1 152 16 1 226 90
Vantör 16, Rågsved Ö 1 164 30 1 433 299
Vantör 17, Rågsved SV 1 212 22 1 458 268
Vantör 18, Rågsved N 1 438 62 1 683 307
Vantör 19, Rågsved V 1 486 32 1 626 172
Vantör 20, Rågsved S 1 097 40 1 272 215
Vantör 21, Hagsätra C 1 440 26 1 556 142
Vantör 22, Hagsätra Ö 1 503 38 1 659 194
Vantör 23, Hagsätra N 1 360 44 1 544 228
Vantör 24, Hagsätra V 1 542 25 1 616 99
Vällingby 1, Vällingby N 1 291 83 1 336 128
Vällingby 2, Vällingby V 1 298 24 1 394 120
Vällingby 3, Vällingby Ö 1 393 35 1 467 109
Vällingby 4, Vällingby S 1 462 29 1 573 140
Vällingby 5, Grimsta V 1 272 40 1 449 217
Vällingby 6, Grimsta Ö 1 429 28 1 591 190
Vällingby 7, Råcksta S 1 253 25 1 336 108
Vällingby 8, Råcksta V 1 098 27 1 177 106
Vällingby 9, Råcksta Ö 1 427 27 1 569 169
Vällingby 10, Nälsta Ö 1 049 15 1 072 38
Vällingby 11, Nälsta S 1 100 17 1 143 60
Vällingby 12, Nälsta V 1 124 33 1 149 58
Vällingby 13, Kälvesta N 1 544 26 1 576 58
Vällingby 14, Kälvesta S 1 526 21 1 555 50
Vällingby 15, Vinsta V 1 101 9 1 138 46
Vällingby 16, Vinsta Ö 966 19 1 068 121
Västerled 1, Smedslätten V 1 319 241 1 155 77
Västerled 2, Äppelviken 1 261 35 1 286 60
Västerled 3, Stora Mossen 1 038 27 1 055 44
Västerled 4, Alvik 851 33 869 51
Västerled 5, Traneberg V 1 460 42 1 507 89
Västerled 6, Traneberg S 1 428 36 1 494 102
Västerled 7, Traneberg C 1 431 58 1 466 93
Västerled 8, Traneberg Ö 1 434 37 1 449 52
Västerled 9, Ulvsunda Ö 825 25 851 51
Västerled 10, Nockebyhov S 1 295 35 1 315 55
Västerled 11, Olovslund-Nockebyhov 1 062 12 1 087 37
Västerled 12, Nockeby S 1 196 38 1 214 56
Västerled 13, Nockeby N 1 017 19 1 019 21
Västerled 14, Höglandet 934 21 960 47
Västerled 15, Ålsten S 1 108 32 1 102 26
Västerled 16, Ålsten N 1 150 47 1 149 46
Västerled 17, Smedslätten Ö 701 18 708 25
Västerled 18, Ulvsunda V 772 30 833 91
Stockholm 616 618 23 577 643 822 50 781

http://www.val.se