Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
10 Norra Rotebro 1 145 23 1 178 56
11 Gillbo-Gillberga 1 303 33 1 317 47
12 Södra Rotebro 1 080 24 1 168 112
13 Rotsunda 614 21 654 61
14 Norra Rotsunda gård 785 25 851 91
15 Södra Rotsunda gård 1 097 22 1 164 89
21 Södra Viby 1 205 25 1 232 52
22 Norra Viby 1 287 14 1 343 70
23 Östra Viby 1 121 26 1 142 47
31 Norra Norrviken 1 179 24 1 207 52
32 Södra Norrviken 1 307 31 1 332 56
41 Törnskogen-Väsjön 996 31 1 003 38
42 Vaxmora-Edsängen 1 266 33 1 279 46
51 Norra Häggvik 1 206 26 1 250 70
52 Södra Häggvik 1 430 35 1 478 83
53 Skälby-Edsbacka 1 246 25 1 291 70
62 Västra Edsberg 1 423 20 1 480 77
63 Östra Edsberg 1 245 19 1 356 130
64 Landsnora 1 503 45 1 548 90
65 Södra Edsberg 1 346 31 1 419 104
70 Södra Töjnan 1 381 30 1 415 64
71 Norra Töjnan 1 197 36 1 226 65
72 Knista 968 22 998 52
73 Östra Bagarby 1 512 89 1 767 344
74 Västra Bagarby 1 199 35 1 325 161
75 Fågelsången 1 036 24 1 056 44
76 Turebergs villastad 1 373 40 1 405 72
77 Sollentuna centrum 968 18 993 43
80 Falkberget-Kärrdal 1 174 34 1 213 73
81 Sjöberg 913 24 949 60
82 Sjöbergs centrum 1 236 25 1 277 66
90 Södra Edsviken 1 274 33 1 307 66
91 Eriksberg 1 523 49 1 563 89
92 Helenelunds centrum 1 209 52 1 294 137
93 Tegelhagen 1 063 23 1 089 49
94 Norra Edsviken 1 174 220 1 043 89
95 Silverdal 826 7 860 41
Sollentuna 43 810 1 294 45 472 2 956

http://www.val.se