Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Danderyd 1 1 128 39 1 135 46
Danderyd 2 1 081 47 1 096 62
Danderyd 3 1 228 28 1 261 61
Danderyd 4 1 322 47 1 323 48
Danderyd 5 1 139 42 1 156 59
Danderyd 6 1 229 34 1 272 77
Danderyd 7 851 25 858 32
Danderyd 8 1 157 55 1 153 51
Danderyd 9 1 200 53 1 214 67
Danderyd 10 1 169 53 1 202 86
Danderyd 11 1 020 60 1 030 70
Danderyd 12 1 082 46 1 108 72
Danderyd 13 1 086 53 1 118 85
Danderyd 14 1 088 53 1 112 77
Danderyd 15 1 046 52 1 062 68
Danderyd 16 891 59 906 74
Danderyd 17 1 026 43 1 047 64
Danderyd 18 1 127 53 1 165 91
Danderyd 19 1 012 38 1 059 85
Danderyd 20 1 562 408 1 199 45
Danderyd 22 444 1 288 22 476 1 320

http://www.val.se