Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Nykvarn 34 705 8 761 64
Nykvarn 36 1 912 16 2 009 113
Nykvarn 37 1 284 16 1 318 50
Nykvarn 38 1 363 10 1 422 69
Nykvarn 39 1 068 17 1 096 45
Nykvarn 6 332 67 6 606 341

http://www.val.se