Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Upplands-Bro 1 1 513 29 1 616 132
Upplands-Bro 2 1 227 18 1 438 229
Upplands-Bro 3 1 093 41 1 283 231
Upplands-Bro 4 1 245 33 1 317 105
Upplands-Bro 5 1 609 21 1 716 128
Upplands-Bro 6 1 450 22 1 511 83
Upplands-Bro 7 1 168 15 1 249 96
Upplands-Bro 8 1 100 12 1 190 102
Upplands-Bro 9 1 615 45 1 708 138
Upplands-Bro 10 1 324 18 1 379 73
Upplands-Bro 11 1 393 34 1 456 97
Upplands-Bro 12 1 157 25 1 182 50
Upplands-Bro 15 894 313 17 045 1 464

http://www.val.se