Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
1 Björkbacken 1 047 17 1 125 95
2 Siken 1 440 22 1 505 87
3 Myggdalen 1 291 23 1 359 91
4 Nyboda 1 522 34 1 733 245
5 Fårdala 1 161 11 1 209 59
6 Krusboda N 1 176 14 1 207 45
7 Krusboda S 1 441 25 1 480 64
8 Öringe 1 325 18 1 388 81
9 Rotvik 1 294 17 1 352 75
10 Tyresö Strand 1 231 6 1 280 55
11 Gimmersta - Nytorp - Raksta 1 301 25 1 316 40
12 Brevikshalvön 1 130 19 1 165 54
21 Fornudden 1 369 29 1 412 72
22 Sofieberg 1 207 23 1 237 53
23 Trollbäcken V 1 291 26 1 322 57
24 Skälsätra 1 571 30 1 623 82
25 Trollbäcken Ö 1 113 18 1 160 65
26 Hanviken 1 487 21 1 546 80
27 Lindalen 1 356 23 1 418 85
28 Bollmoraberg 994 17 1 062 85
29 Granängsringen 1 319 27 1 552 260
30 Farmarstigen V 1 018 24 1 046 52
31 Farmarstigen Ö 1 543 105 1 545 107
Tyresö 29 627 574 31 042 1 989

http://www.val.se