Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Haninge 1 Vendelsö-Gudö m.fl. 1 779 10 1 833 64
Haninge 2 Vendelsö-Norrby-Dalen m.m 1 477 16 1 543 82
Haninge 3 Söderby 1 338 14 1 380 56
Haninge 4 Vega-Söderhagen 1 309 23 1 361 75
Haninge 5 Sågen-Lyckebyn m.fl. 1 354 19 1 434 99
Haninge 6 Källtorp 1 340 25 1 362 47
Haninge 7 Vendelsömalm N 1 456 20 1 488 52
Haninge 8 Vendelsömalm-Ramsdalen 961 14 982 35
Haninge 9 Svartbäcken m.fl 1 209 10 1 238 39
Haninge 10 Vendelsömalm 1 119 10 1 185 76
Haninge 11 Kolartorp-Hermanstorp m.m 1 013 9 1 061 57
Haninge 12 Vendelsömalm S m.fl. 1 337 13 1 419 95
Haninge 13 Brandbergen NÖ 1 415 36 1 750 371
Haninge 14 Brandbergen SÖ 1 353 48 1 490 185
Haninge 16 Brandbergen V 1 055 25 1 175 145
Haninge 17 Brandbergen N 1 021 40 1 185 204
Haninge 18 Brandbergen S 1 277 29 1 351 103
Haninge 19 Handen N 1 695 36 1 793 134
Haninge 20 Handen C 1 569 38 1 640 109
Haninge 21 Handen 1 594 25 1 692 123
Haninge 22 Vallaområdet 1 315 25 1 423 133
Haninge 24 Handen S 1 618 31 1 723 136
Haninge 28 Slätmossen m. fl. 1 357 28 1 437 108
Haninge 29 Jordbro N-Dåntorp-Öran 1 045 21 1 100 76
Haninge 30 Krogtäppan och Sommarbo 862 13 909 60
Haninge 31 Jordbro NÖ 851 33 1 164 346
Haninge 32 Jordbro V 1 055 134 1 247 326
Haninge 33 Jordbro SV 1 016 44 1 400 428
Haninge 34 Jordbro SÖ 955 52 1 313 410
Haninge 37 Dalarö 1 516 31 1 549 64
Haninge 49 Hammarängen-Hammarskogen 1 063 8 1 097 42
Haninge 50 Tungelsta 1 862 14 1 974 126
Haninge 51 Jägartorp-Sågen m.fl. 1 547 12 1 618 83
Haninge 53 Åbylund m.fl. 1 478 35 1 555 112
Haninge 54 Åby 1 347 15 1 443 111
Haninge 55 Västerhaninge 1 365 10 1 401 46
Haninge 56 Ribby-Öhaninge kyrkby m.m 1 247 9 1 322 84
Haninge 57 Ribbyberg m.fl. 1 061 7 1 115 61
Haninge 58 Västerhaninge SÖ-Skärgård 1 242 6 1 281 45
Haninge 59 Tungelsta-Utlida-Häringe 1 345 41 1 346 42
Haninge 60 Muskö 617 5 626 14
Haninge 52 435 1 034 56 405 5 004

http://www.val.se