Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Salem 1 1 355 18 1 394 57
Salem 2 1 523 19 1 581 77
Salem 3 1 330 29 1 385 84
Salem 4 1 347 11 1 408 72
Salem 5 1 205 13 1 262 70
Salem 6 1 252 15 1 297 60
Salem 7 1 340 61 1 404 125
Salem 8 1 021 12 1 098 89
Salem 10 373 178 10 829 634

http://www.val.se