Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Botkyrka 1 1 497 32 1 565 100
Botkyrka 2 1 199 23 1 277 101
Botkyrka 3 1 149 19 1 202 72
Botkyrka 4 1 082 29 1 131 78
Botkyrka 5 828 14 861 47
Botkyrka 6 1 383 37 1 434 88
Botkyrka 7 929 12 959 42
Botkyrka 8 1 286 22 1 365 101
Botkyrka 9 1 476 24 1 576 124
Botkyrka 11 1 577 27 1 692 142
Botkyrka 12 1 244 16 1 384 156
Botkyrka 13 1 091 21 1 184 114
Botkyrka 14 1 267 26 1 362 121
Botkyrka 15 1 075 12 1 140 77
Botkyrka 16 1 155 33 1 180 58
Botkyrka 17 1 724 16 1 870 162
Botkyrka 18 1 172 28 1 444 300
Botkyrka 19 1 373 25 1 624 276
Botkyrka 20 1 080 58 1 230 208
Botkyrka 21 1 451 24 1 544 117
Botkyrka 26 1 073 27 1 107 61
Botkyrka 27 1 167 15 1 206 54
Botkyrka 28 1 945 48 1 989 92
Botkyrka 31 1 249 50 1 498 299
Botkyrka 32 1 099 49 1 424 374
Botkyrka 33 972 15 1 068 111
Botkyrka 34 914 60 1 223 369
Botkyrka 35 947 52 1 251 356
Botkyrka 36 1 315 62 1 685 432
Botkyrka 41 903 27 980 104
Botkyrka 42 1 032 58 1 300 326
Botkyrka 43 1 117 30 1 522 435
Botkyrka 44 1 035 66 1 242 273
Botkyrka 51 841 15 882 56
Botkyrka 52 888 5 929 46
Botkyrka 53 1 017 35 1 185 203
Botkyrka 54 1 034 31 1 195 192
Botkyrka 55 1 065 25 1 182 142
Botkyrka 56 1 024 17 1 050 43
Botkyrka 57 1 095 35 1 299 239
Botkyrka 58 1 387 50 1 692 355
Botkyrka 59 1 054 39 1 313 298
Botkyrka 60 1 275 35 1 472 232
Botkyrka 61 1 422 152 1 530 260
Botkyrka 51 908 1 496 58 248 7 836

http://www.val.se