Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Balingsnäs-Gladökvarn-Lissma-Ådran 1 669 16 1 745 92
Flemingsbergs centrum 1 140 44 1 414 318
Fridhem 1 342 12 1 397 67
Fullersta gård 1 700 158 1 627 85
Fållan-Nytorp 1 255 15 1 297 57
Glömsta-Kästa 1 662 16 1 839 193
Grantorp norra 1 048 57 1 207 216
Grantorp östra 1 048 45 1 373 370
Haga 867 23 1 020 176
Hammartorp 1 262 24 1 344 106
Huddinge centrum 1 626 21 1 725 120
Hörningsnäs 1 596 16 1 657 77
Juringe 1 089 29 1 169 109
Kråkvik-Kungens kurva 1 293 24 1 349 80
Kvarnbergsplan 940 12 978 50
Kynäs 1 461 19 1 529 87
Källbrink 1 634 21 1 687 74
Länna 982 17 1 053 88
Milsten 792 19 813 40
Myrstuguberget 736 16 861 141
Myrängen-Högmora 1 148 19 1 182 53
Paradisbacken 1 509 18 1 592 101
Segeltorps centrum 1 167 22 1 209 64
Segersminne 659 8 686 35
Sjöängen 860 14 887 41
Skogsäng 1 591 28 1 652 89
Smista västra 961 18 1 039 96
Smista östra 1 037 18 1 072 53
Snättringe gård 964 8 1 000 44
Solgård 1 336 22 1 401 87
Stensängen 886 10 927 51
Stortorp 1 149 32 1 189 72
Stuvsta centrum 1 334 25 1 373 64
Stuvsta gård 997 18 1 044 65
Sörskogen 864 12 880 28
Tomtberga 1 105 18 1 155 68
Trångsunds centrum 1 381 22 1 470 111
Utsälje 1 209 19 1 246 56
Utsälje centrala 1 117 12 1 155 50
Vidja-Mellansjö-Svartvik 874 5 931 62
Vistaberg-Vårdkasen 1 283 12 1 334 63
Visättra västra 1 174 53 1 351 230
Visättra östra 981 20 1 147 186
Visättra-Björnkulla 697 19 851 173
Vårby gård centrum 1 172 57 1 410 295
Vårby gård västra 1 192 39 1 675 522
Vårby gård östra 1 506 57 1 837 388
Västra Skogås centrum 1 289 24 1 475 210
Västra Skogås norra 1 198 30 1 342 174
Västra Skogås södra 830 22 899 91
Västra Skogås västra 808 21 1 015 228
Östra Skogås centrala 1 085 25 1 149 89
Östra Skogås norra 1 357 38 1 410 91
Östra Skogås södra 1 380 63 1 424 107
Huddinge 63 242 1 432 68 493 6 683

http://www.val.se