Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Adelsö 577 4 603 30
Ekerö 1 Ekerö C Gällstaö 1 364 33 1 409 78
Ekerö 2 Ekebyhov 1 265 16 1 296 47
Ekerö 3 Träkvista Ö 1 482 24 1 507 49
Ekerö 4 Träkvista S 1 526 29 1 547 50
Ekerö 5 Tappström 1 458 21 1 484 47
Ekerö 6 Träkvista V 1 269 50 1 271 52
Ekerö 7 Sundby Helgö 1 376 22 1 474 120
Färingsö 1 Färingsö N 1 039 6 1 068 35
Färingsö 2 Färentuna Hilleshög 937 13 962 38
Färingsö 3 Svartsjö Sånga 1 428 29 1 461 62
Färingsö 4 Stenhamra 1 488 30 1 510 52
Färingsö 5 Skå 906 14 927 35
Lovö 724 34 725 35
Munsö 625 8 655 38
Ekerö 17 464 333 17 899 768

http://www.val.se