Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
1:a Norra Barkarby 1 829 25 1 894 90
2:a Södra Barkarby 1 426 20 1 479 73
3:e Skälby Gård 1 867 22 1 948 103
4:e Orgona 1 232 26 1 292 86
5:e Neptuni 1 550 87 1 518 55
6:e Fjällen 1 317 38 1 324 45
7:e Sandvik 1 506 21 1 547 62
8:e Hummelmora 1 298 27 1 336 65
9:e Viksjö s:a 1 325 27 1 356 58
10:e Lund 1 160 23 1 201 64
11:e Fastebol 1 371 31 1 401 61
12:e Viksjö n:a 1 458 34 1 545 121
13:e Högby 1 374 28 1 398 52
14:e Olovslund 1 424 18 1 472 66
15:e Vibblaby 1 129 30 1 201 102
16:e Västerby 1 240 29 1 285 74
17:e Grönvreten 949 20 977 48
18:e Tallbohov 1 446 40 1 730 324
19:e Nyberg 1 361 42 1 577 258
20:e Hammaren 1 475 27 1 555 107
21:a Dackevägen 1 038 25 1 131 118
22:a C Jakobsberg 1 102 37 1 171 106
23:e S:a Aspnäs 1 672 31 1 776 135
24:e Ekedal 1 552 69 1 677 194
25:e N:a Aspnäs 741 18 764 41
26:e Vattmyra 1 147 31 1 177 61
27:e Berghem/Polhem 1 691 97 1 701 107
28:e Lädersättra/Bolinder strand 2 409 26 2 534 151
29:e C Kalhäll 1 413 21 1 496 104
30:e Emaljvägen/Kopparvägen 1 500 34 1 618 152
31:a Ulvsättra/Skogstorp 1 592 48 1 725 181
32:a Kolarängen/Villastaden 1 337 41 1 395 99
33:e Stäket 1 512 45 1 551 84
Järfälla 46 443 1 138 48 752 3 447

http://www.val.se