Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Djurö 1 Vindö 951 21 954 24
Djurö 2 Djurö 888 24 913 49
Djurö 3 Stavsnäs 1 542 22 1 593 73
Gustavsberg1 Lugnet 1 407 18 1 512 123
Gustavsberg2 Hästhagen 1 356 12 1 483 139
Gustavsberg3 Munkmora 1 326 14 1 484 172
Gustavsberg4 Höjdhagen 693 13 738 58
Gustavsberg5 HolmviksskogenÖsbydalen 1 315 15 1 394 94
Gustavsberg6 Yttre 1 639 39 1 679 79
Gustavsberg7 Farsta Slottsvik 1 344 9 1 401 66
Ingarö 1 Lemshaga 1 093 23 1 125 55
Ingarö 2 Björkvik 1 728 34 1 792 98
Ingarö 3 Brunn 1 632 34 1 695 97
Värmdö 1 Saltarö 1 049 19 1 096 66
Värmdö 2 Strömma 1 461 47 1 509 95
Värmdö 3 Ängsvik 1 484 18 1 540 74
Värmdö 4 Hemmesta 1 787 16 1 847 76
Värmdö 5 Vik 1 695 19 1 721 45
Värmdö 6 Kopparmora 1 510 28 1 576 94
Värmdö 25 900 425 27 052 1 577

http://www.val.se