Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Berga 1 1 772 25 1 859 112
Berga 2 1 549 43 1 658 152
Hacksta 1 1 341 25 1 451 135
Hacksta 2 1 411 20 1 470 79
Ljusterö 1 488 24 1 497 33
Margretelund 1 1 528 15 1 579 66
Margretelund 2 1 546 32 1 586 72
Margretelund 3 1 439 35 1 459 55
Roslagskulla-Åsätra 1 394 9 1 433 48
Rydbo 1 085 19 1 130 64
Skånsta 1 055 14 1 107 66
Skärgårdsstad 1 662 31 1 726 95
Smedby 1 236 25 1 255 44
Svinninge 1 010 13 1 064 67
Säby 1 064 15 1 132 83
Söra 1 1 056 20 1 097 61
Söra 2 1 571 90 1 556 75
Åkerstorp 1 252 25 1 295 68
Österskär 1 1 487 30 1 536 79
Österskär 2 1 696 44 1 716 64
Österåker 27 642 554 28 606 1 518

http://www.val.se