Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bällsta V 1 811 43 1 833 65
Garn 925 9 968 52
Karlberg 1 279 26 1 317 64
Kragstalund 1 769 73 1 786 90
Kårsta 940 14 989 63
Markim-Orkesta-Frösunda 1 502 18 1 544 60
Norrgården-Sörgården 1 044 15 1 088 59
Vada-Angarn-Össebygarn 1 342 17 1 388 63
Vallentuna C 1 635 24 1 695 84
Vallentuna Nordöstra 1 506 26 1 560 80
Vallentuna Norra 1 445 19 1 519 93
Vallentuna Sydöstra 1 577 17 1 663 103
Vallentuna Västra 1 845 11 1 924 90
Åby-Ormsta 1 750 29 1 819 98
Vallentuna 20 370 341 21 093 1 064

http://www.val.se