Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Upplands Väsby 1 1 635 34 1 770 169
Upplands Väsby 2 1 315 24 1 402 111
Upplands Väsby 3 1 488 35 1 592 139
Upplands Väsby 4 1 516 40 1 654 178
Upplands Väsby 5 1 236 27 1 329 120
Upplands Väsby 6 1 276 36 1 390 150
Upplands Väsby 7 907 19 941 53
Upplands Väsby 8 1 298 45 1 448 195
Upplands Väsby 9 1 488 46 1 734 292
Upplands Väsby 10 1 385 31 1 559 205
Upplands Väsby 11 1 532 17 1 618 103
Upplands Väsby 12 1 332 23 1 443 134
Upplands Väsby 13 1 291 20 1 361 90
Upplands Väsby 14 1 828 26 1 901 99
Upplands Väsby 15 1 032 23 1 058 49
Upplands Väsby 16 1 578 27 1 631 80
Upplands Väsby 17 2 064 59 2 147 142
Upplands Väsby 18 1 347 65 1 392 110
Upplands Väsby 20 1 634 52 1 732 150
Upplands Väsby 27 182 649 29 102 2 569

http://www.val.se