2010-09-22 18:52:27

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Preliminärt valresultat - Östersund Staden

Samtliga 19 valdistrikt räknade

22,4%
13,6%
5,3%
2,3%
38,3%
7,5%
8,2%
2,0%
0,3%
0,0%
M C FP KD S V MP SD RHV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,2%
+3,6
2006: 77,6%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Östersund Staden

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4049 22,4% +890 +3,8 3159 18,6%
C Centerpartiet 2462 13,6% -424 -3,4 2886 17,0%
FP Folkpartiet liberalerna 965 5,3% -82 -0,8 1047 6,2%
KD Kristdemokraterna 413 2,3% -194 -1,3 607 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6907 38,3% +412   6495 38,3%
V Vänsterpartiet 1357 7,5% -175 -1,5 1532 9,0%
MP Miljöpartiet de gröna 1479 8,2% +432 +2,0 1047 6,2%
SD Sverigedemokraterna 356 2,0% +200 +1,1 156 0,9%
RHV Rättvis Human Vård i Jämtland Härjedalen 46 0,3% +46 +0,3    
ÖVR Övriga partier 9   -40 -0,2 49 0,3%
  Giltiga röster 18043 100,0% +1065   16978 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 353 1,9% -249 -1,5 602 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 73 0,4% +66 +0,4 7  
VDT Valdeltagande 18469 81,2% +882 +3,6 17587 77,6%
  Antal röstberättigade 22750   +79   22671  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Östersund Staden

Område M C FP KD S V MP SD RHV ÖVR BLANK OG VDT
24,7% 14,0% 6,2% 3,3% 32,1% 8,2% 9,2% 2,1% 0,3%   1,5% 0,5% 77,2%
27,9% 15,5% 6,6% 2,2% 27,6% 7,6% 8,9% 3,2% 0,3% 0,1% 1,9% 0,4% 76,3%
25,0% 12,8% 5,5% 2,7% 33,0% 9,1% 9,7% 1,7% 0,4% 0,1% 1,9% 0,3% 73,3%
20,8% 11,0% 4,8% 4,0% 36,8% 9,2% 10,4% 2,9% 0,1% 0,1% 2,2%   74,5%
19,0% 14,8% 5,3% 2,7% 37,2% 8,8% 10,2% 2,0% 0,1%   2,6% 0,1% 74,0%
23,8% 13,3% 5,9% 1,7% 36,8% 8,0% 9,3% 1,1% 0,1% 0,1% 1,8% 1,3% 75,3%
21,0% 14,2% 3,6% 3,2% 42,3% 6,2% 7,2% 2,3%     1,5% 0,4% 86,6%
30,7% 16,5% 5,8% 1,7% 25,2% 9,3% 9,7% 0,9% 0,2%   1,0% 0,3% 83,1%
30,0% 14,3% 7,3% 2,5% 27,0% 6,2% 10,5% 2,0% 0,2%   1,0% 0,4% 80,0%
20,9% 12,9% 4,9% 1,5% 47,4% 5,6% 5,8% 1,0% 0,1%   1,8% 0,3% 83,5%
11,8% 8,4% 3,3% 1,9% 53,6% 10,2% 5,8% 4,2% 0,7% 0,1% 2,6% 0,5% 73,6%
17,7% 12,7% 4,6% 2,2% 46,8% 7,4% 6,1% 1,6% 0,8%   1,7% 0,4% 78,5%
22,6% 13,2% 4,5% 2,1% 36,1% 9,9% 9,0% 2,5% 0,1%   2,1% 0,1% 81,3%
22,6% 14,6% 4,8% 1,9% 37,7% 7,4% 8,8% 2,1% 0,2%   2,3% 0,1% 79,6%
20,8% 15,1% 7,1% 2,0% 40,6% 6,2% 6,1% 1,9% 0,1%   1,1% 0,3% 81,5%
21,2% 14,1% 6,2% 1,6% 40,7% 7,2% 7,2% 1,2% 0,6% 0,1% 2,5% 1,6% 85,3%
27,6% 17,3% 5,5% 1,7% 36,1% 3,3% 6,6% 1,8% 0,1% 0,1% 2,2%   87,7%
13,1% 7,7% 3,9% 3,4% 57,6% 6,2% 5,8% 2,3%     2,4% 0,2% 75,8%
19,7% 12,0% 5,3% 1,6% 32,7% 11,2% 14,9% 1,9% 0,3% 0,5% 3,3% 0,8%  
Östersund Staden 22,4% 13,6% 5,3% 2,3% 38,3% 7,5% 8,2% 2,0% 0,3%   1,9% 0,4% 81,2%

http://www.val.se