2010-09-22 18:59:26

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Preliminärt valresultat - Gävle första valkrets

Samtliga 22 valdistrikt räknade

24,1%
2,9%
7,4%
3,2%
36,5%
7,7%
7,8%
7,2%
2,6%
0,2%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SJPG Befop ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,3%
+3,8
2006: 76,5%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Gävle första valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5634 24,1% +1296 +4,2 4338 19,9%
C Centerpartiet 683 2,9% -274 -1,5 957 4,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1738 7,4% -65 -0,8 1803 8,3%
KD Kristdemokraterna 751 3,2% -318 -1,7 1069 4,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8533 36,5% -118 -3,1 8651 39,7%
V Vänsterpartiet 1803 7,7% -218 -1,5 2021 9,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1832 7,8% +691 +2,6 1141 5,2%
SD Sverigedemokraterna 1688 7,2% +856 +3,4 832 3,8%
SJPG Sjukvårdspartiet Gävleborg 619 2,6% -328 -1,7 947 4,3%
Befop Befolkningspartiet 56 0,2% +56 +0,2    
ÖVR Övriga partier 26 0,1% -32 -0,2 58 0,3%
  Giltiga röster 23363 100,0% +1546   21817 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 408 1,7% -154 -0,8 562 2,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 81 0,3% +60 +0,2 21 0,1%
VDT Valdeltagande 23852 80,3% +1452 +3,8 22400 76,5%
  Antal röstberättigade 29696   +405   29291  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Gävle första valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SJPG Befop ÖVR BLANK OG VDT
6,6% 1,5% 3,6% 2,8% 52,3% 10,4% 7,2% 12,9% 2,6%   0,1% 0,5% 0,1% 60,8%
23,5% 2,2% 8,4% 2,4% 36,3% 8,5% 7,7% 7,1% 3,5% 0,2% 0,1% 1,3%   81,0%
25,0% 1,8% 7,4% 2,2% 40,0% 8,2% 7,0% 5,6% 2,7%   0,1% 0,9%   82,6%
26,3% 2,7% 9,1% 4,9% 34,2% 6,7% 6,4% 6,5% 3,0% 0,1% 0,2% 1,0% 0,2% 88,5%
21,2% 2,9% 5,0% 2,7% 41,2% 9,6% 5,7% 9,1% 2,6% 0,1%   1,6% 0,1% 76,2%
18,9% 1,3% 7,1% 3,8% 43,5% 7,2% 6,3% 8,7% 2,9% 0,1%   1,4% 0,7% 79,5%
20,7% 3,3% 7,4% 2,7% 43,0% 5,9% 6,9% 6,8% 2,8% 0,4% 0,2% 1,8% 0,6% 83,9%
20,1% 2,2% 5,5% 2,1% 43,2% 8,9% 6,0% 8,8% 2,7% 0,5% 0,1% 1,7% 0,7% 72,9%
26,6% 3,2% 8,5% 4,3% 37,2% 5,4% 4,2% 8,2% 2,1% 0,2% 0,1% 2,2% 0,7% 85,3%
20,3% 2,2% 5,3% 2,8% 40,5% 8,9% 8,3% 8,0% 3,3% 0,4% 0,1% 2,2% 0,1% 73,9%
18,2% 2,9% 5,2% 2,7% 39,7% 10,9% 8,6% 8,1% 3,1% 0,5% 0,1% 2,0% 1,0% 73,8%
18,9% 3,1% 5,8% 1,9% 37,5% 10,5% 11,6% 6,6% 3,8% 0,3% 0,1% 2,0% 0,4% 74,5%
15,3% 1,7% 4,5% 1,4% 42,1% 10,7% 10,1% 11,0% 2,7% 0,4% 0,1% 2,2% 0,2% 71,7%
38,6% 3,7% 12,6% 4,9% 23,1% 3,6% 9,1% 1,8% 2,4%   0,1% 1,1% 0,4% 89,4%
33,8% 3,8% 7,3% 2,9% 33,6% 3,9% 5,6% 6,4% 2,5% 0,1%   2,4%   88,1%
32,5% 5,7% 8,9% 3,6% 26,9% 5,3% 8,2% 6,9% 1,6% 0,2% 0,1% 1,0% 0,3% 85,2%
27,0% 2,4% 7,9% 3,7% 33,5% 7,3% 5,9% 8,1% 4,0%   0,2% 2,0% 0,2% 78,2%
30,7% 5,1% 11,5% 4,2% 27,1% 5,8% 9,4% 4,1% 1,9% 0,2%   2,2% 0,3% 85,6%
26,5% 3,3% 6,8% 3,3% 32,3% 9,8% 9,8% 6,1% 1,7% 0,4% 0,2% 2,3% 0,5% 73,8%
29,6% 2,7% 9,1% 3,9% 30,6% 5,8% 9,3% 7,0% 1,6% 0,4% 0,1% 1,4% 0,1% 80,1%
23,3% 3,0% 8,5% 3,9% 35,8% 8,6% 8,3% 5,6% 2,5% 0,3% 0,2% 1,7% 0,3% 80,2%
23,9% 4,1% 7,0% 2,7% 30,6% 9,9% 13,5% 4,6% 2,7% 0,2% 1,0% 3,0% 0,5%  
Gävle första valkrets 24,1% 2,9% 7,4% 3,2% 36,5% 7,7% 7,8% 7,2% 2,6% 0,2% 0,1% 1,7% 0,3% 80,3%

http://www.val.se