2010-09-22 21:08:19

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Preliminärt valresultat - Västerås Östra valkrets

Samtliga 33 valdistrikt räknade

26,2%
3,7%
9,2%
4,9%
38,3%
5,2%
5,5%
4,5%
0,6%
0,7%
1,0%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,2%
+3,0
2006: 79,2%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Västerås Östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 10970 26,2% +2274 +3,8 8696 22,4%
C Centerpartiet 1537 3,7% -641 -1,9 2178 5,6%
FP Folkpartiet liberalerna 3842 9,2% -810 -2,8 4652 12,0%
KD Kristdemokraterna 2065 4,9% -587 -1,9 2652 6,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16036 38,3% +1214 +0,2 14822 38,2%
V Vänsterpartiet 2170 5,2% -89 -0,6 2259 5,8%
MP Miljöpartiet de gröna 2318 5,5% +597 +1,1 1721 4,4%
SD Sverigedemokraterna 1884 4,5% +1125 +2,6 759 2,0%
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 261 0,6% +137 +0,3 124 0,3%
PP Piratpartiet 312 0,7% +312 +0,7    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 413 1,0% -354 -1,0 767 2,0%
ÖVR Övriga partier 15   -205 -0,5 220 0,6%
  Giltiga röster 41823 100,0% +2973   38850 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 733 1,7% -640 -1,7 1373 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 180 0,4% +167 +0,4 13  
VDT Valdeltagande 42736 82,2% +2500 +3,0 40236 79,2%
  Antal röstberättigade 51997   +1179   50818  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Västerås Östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR BLANK OG VDT
33,0% 2,6% 13,0% 7,9% 32,4% 3,3% 4,3% 2,8% 0,1% 0,1% 0,6%   1,2% 0,6% 83,7%
9,0% 1,2% 6,5% 4,2% 61,8% 6,0% 4,1% 5,0% 0,7% 1,1% 0,4%   0,8% 0,4% 67,1%
26,2% 3,0% 8,4% 6,9% 39,0% 4,1% 6,4% 3,3% 0,9% 0,4% 1,3% 0,1% 1,2%   86,4%
36,0% 3,7% 12,7% 8,3% 26,5% 3,2% 4,9% 2,1% 0,9% 0,4% 0,9% 0,2% 1,5% 0,3% 92,5%
22,0% 1,7% 9,5% 5,5% 46,2% 4,7% 5,5% 3,1% 0,5% 0,6% 0,6% 0,1% 1,0% 1,0% 83,4%
22,6% 2,6% 11,2% 6,7% 42,0% 4,1% 5,1% 3,3% 0,4% 0,7% 1,2%   1,3% 0,4% 84,0%
30,2% 3,0% 12,5% 6,9% 33,2% 3,9% 5,1% 3,3% 0,3% 0,6% 0,9% 0,1% 1,8% 0,2% 90,8%
27,8% 2,8% 11,4% 5,6% 38,7% 4,9% 4,1% 2,7% 0,5% 0,6% 0,8%   1,5% 0,3% 83,8%
22,3% 3,0% 8,0% 4,2% 41,9% 5,9% 7,1% 4,9% 0,4% 1,3% 0,8%   2,0%   74,9%
22,4% 2,1% 7,3% 4,0% 41,8% 8,2% 6,4% 5,1% 0,7% 1,2% 0,8%   2,1% 1,0% 73,6%
17,9% 3,0% 7,6% 3,4% 42,7% 8,3% 7,9% 6,1% 0,8% 1,2% 1,3%   1,7% 0,2% 76,3%
25,4% 3,3% 8,8% 2,5% 37,4% 5,9% 8,8% 5,8% 0,6% 1,1% 0,5%   2,3% 0,2% 73,0%
18,6% 2,5% 8,6% 3,3% 45,2% 7,0% 5,8% 5,8% 0,9% 1,0% 1,3% 0,1% 1,1% 0,8% 74,8%
18,7% 2,4% 7,4% 3,5% 46,8% 5,8% 4,6% 7,0% 0,9% 1,1% 1,8%   1,6% 1,0% 75,1%
23,9% 2,9% 9,2% 3,1% 39,1% 6,2% 6,4% 6,5% 0,6% 1,4% 0,6%   2,0% 0,4% 75,1%
18,4% 2,6% 7,7% 3,9% 46,5% 7,8% 5,4% 5,8% 0,2% 0,8% 0,8%   2,2% 0,8% 79,6%
23,8% 2,3% 10,1% 5,9% 40,0% 5,6% 5,5% 5,2% 0,5% 0,2% 0,9%   1,8% 0,2% 81,4%
30,1% 3,0% 10,2% 4,9% 32,5% 5,3% 7,9% 3,7% 0,3% 1,1% 0,9% 0,1% 1,9% 0,4% 79,2%
23,3% 2,3% 7,4% 3,8% 40,4% 7,3% 6,6% 5,4% 0,4% 1,7% 1,5%   2,0% 0,6% 74,6%
23,5% 3,0% 8,1% 4,4% 41,2% 6,4% 6,4% 4,4% 0,8% 0,6% 1,0% 0,1% 2,4%   83,5%
12,6% 1,7% 5,8% 2,0% 56,5% 7,2% 6,4% 5,7% 0,3% 1,3% 0,6%   1,8% 0,3% 71,7%
36,8% 5,4% 12,7% 5,5% 27,0% 3,5% 4,4% 2,9% 0,5% 0,5% 0,8% 0,1% 1,4%   88,5%
27,9% 2,5% 7,8% 3,5% 36,5% 7,4% 5,4% 6,0% 0,7% 0,8% 1,3% 0,2% 2,4% 0,3% 77,5%
33,3% 4,3% 6,4% 5,1% 37,5% 3,3% 3,5% 4,0% 1,1% 0,3% 1,1%   1,6% 0,2% 86,3%
21,3% 6,4% 8,3% 4,0% 42,4% 4,7% 4,6% 5,3% 1,9% 0,3% 1,0%   2,3% 0,5% 82,7%
28,9% 17,1% 5,7% 5,0% 26,7% 3,8% 4,3% 5,8% 0,6% 0,8% 1,1% 0,1% 1,8% 0,9% 84,1%
41,2% 7,8% 8,1% 4,4% 23,8% 3,5% 4,2% 4,4% 0,8% 0,9% 1,0%   1,2% 0,3% 86,4%
35,2% 3,3% 10,9% 4,9% 32,5% 2,7% 4,8% 3,0% 0,9% 0,4% 1,6%   1,9% 0,4% 89,8%
39,6% 5,2% 10,2% 6,8% 24,2% 3,3% 4,2% 4,2% 0,2% 0,4% 1,7%   1,1% 0,2% 90,3%
29,9% 3,5% 11,6% 7,1% 33,9% 4,1% 3,6% 4,5% 0,5% 0,3% 0,9% 0,1% 1,1% 0,2% 83,0%
22,8% 1,7% 8,0% 4,2% 42,2% 6,5% 6,3% 5,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,1% 2,0% 0,1% 79,6%
30,2% 4,0% 9,6% 5,7% 35,8% 4,3% 4,7% 3,6% 0,7% 0,4% 1,0%   1,9% 0,6% 83,2%
25,0% 4,6% 7,4% 3,0% 35,3% 5,6% 14,2% 4,1%   0,2% 0,7%   3,2% 2,2%  
Västerås Östra valkrets 26,2% 3,7% 9,2% 4,9% 38,3% 5,2% 5,5% 4,5% 0,6% 0,7% 1,0%   1,7% 0,4% 82,2%

http://www.val.se