2010-09-22 12:34:35

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Preliminärt valresultat - Köping

Samtliga 15 valdistrikt räknade

19,5%
7,3%
5,2%
3,4%
44,5%
7,0%
4,2%
4,7%
3,5%
0,8%
0,0%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,3%
+3,2
2006: 75,1%

Preliminär röstfördelning - kommun Köping

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2966 19,5% +256 +0,5 2710 19,0%
C Centerpartiet 1103 7,3% -334 -2,8 1437 10,1%
FP Folkpartiet liberalerna 787 5,2% -58 -0,8 845 5,9%
KD Kristdemokraterna 515 3,4% -349 -2,7 864 6,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6764 44,5% +372 -0,4 6392 44,9%
V Vänsterpartiet 1065 7,0% -55 -0,9 1120 7,9%
MP Miljöpartiet de gröna 632 4,2% +260 +1,5 372 2,6%
SD Sverigedemokraterna 716 4,7% +381 +2,4 335 2,4%
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 533 3,5% +483 +3,2 50 0,4%
PP Piratpartiet 115 0,8% +115 +0,8    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 3   -50 -0,4 53 0,4%
ÖVR Övriga partier 3   -65 -0,5 68 0,5%
  Giltiga röster 15202 100,0% +956   14246 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 289 1,9% -213 -1,5 502 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 42 0,3% +35 +0,2 7  
VDT Valdeltagande 15533 78,3% +778 +3,2 14755 75,1%
  Antal röstberättigade 19850   +200   19650  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Köping

Område M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR BLANK OG VDT
16,2% 9,2% 5,7% 2,7% 44,9% 8,2% 3,9% 5,0% 3,2% 0,9%     1,7% 0,2% 74,8%
28,1% 5,3% 8,0% 4,9% 38,8% 5,2% 3,2% 2,4% 3,6% 0,4%     2,2%   87,8%
23,8% 13,9% 7,3% 4,1% 32,3% 5,4% 3,5% 4,5% 4,5% 0,5% 0,1% 0,1% 2,2% 0,4% 87,5%
27,2% 4,4% 5,1% 3,6% 36,9% 7,9% 6,4% 5,8% 2,4% 0,4%     3,0% 0,6% 76,0%
20,4% 4,8% 3,4% 2,6% 47,3% 8,6% 3,6% 5,1% 3,3% 1,0% 0,1%   1,2% 0,4% 71,5%
15,7% 10,5% 4,6% 3,9% 43,7% 7,4% 5,4% 4,5% 3,4% 0,9%     2,0% 0,1% 79,0%
17,4% 5,5% 3,0% 2,9% 51,0% 6,6% 3,2% 5,7% 3,7% 0,9%     1,3% 0,3% 80,3%
24,2% 19,2% 5,6% 4,2% 29,0% 5,3% 4,6% 3,5% 3,7% 0,5%   0,1% 1,4% 0,5% 81,6%
14,2% 3,7% 3,6% 2,0% 52,6% 8,0% 5,4% 5,3% 4,2% 0,9%     2,0% 0,1% 71,2%
8,2% 2,7% 2,9% 3,4% 65,3% 7,4% 2,6% 5,3% 1,5% 0,6%     1,1% 0,8% 63,4%
14,5% 4,4% 4,4% 3,8% 48,7% 9,4% 4,7% 5,4% 3,3% 1,3%     2,7% 0,3% 76,6%
13,9% 4,4% 4,3% 3,8% 55,2% 5,6% 2,8% 5,7% 3,8% 0,4%     0,3% 0,1% 73,4%
22,0% 4,0% 5,5% 2,8% 47,4% 6,1% 4,5% 3,7% 3,2% 0,9%     1,7%   82,2%
17,6% 4,1% 6,3% 2,1% 48,0% 7,9% 3,7% 4,9% 4,3% 0,9%   0,1% 1,9% 0,1% 78,7%
27,7% 5,9% 4,0% 4,0% 33,7% 7,9% 7,9% 5,9% 1,0% 2,0%     6,5%    
Köping 19,5% 7,3% 5,2% 3,4% 44,5% 7,0% 4,2% 4,7% 3,5% 0,8%     1,9% 0,3% 78,3%

http://www.val.se