2010-09-22 16:43:43

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Preliminärt valresultat - Sala

Samtliga 13 valdistrikt räknade

20,6%
13,8%
5,7%
4,5%
35,9%
5,1%
4,6%
4,4%
4,4%
0,7%
0,1%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,3%
+2,7
2006: 78,6%

Preliminär röstfördelning - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2800 20,6% +396 +1,7 2404 18,9%
C Centerpartiet 1881 13,8% -729 -6,7 2610 20,5%
FP Folkpartiet liberalerna 779 5,7% +50   729 5,7%
KD Kristdemokraterna 618 4,5% -348 -3,1 966 7,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4886 35,9% +555 +1,8 4331 34,1%
V Vänsterpartiet 688 5,1% -73 -0,9 761 6,0%
MP Miljöpartiet de gröna 629 4,6% +295 +2,0 334 2,6%
SD Sverigedemokraterna 604 4,4% +395 +2,8 209 1,6%
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 604 4,4% +355 +2,5 249 2,0%
PP Piratpartiet 95 0,7% +95 +0,7    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 9 0,1% -34 -0,3 43 0,3%
ÖVR Övriga partier 12 0,1% -58 -0,5 70 0,6%
  Giltiga röster 13605 100,0% +899   12706 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 401 2,9% -108 -1,0 509 3,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 35 0,2% +33 +0,2 2  
VDT Valdeltagande 14041 81,3% +824 +2,7 13217 78,6%
  Antal röstberättigade 17265   +446   16819  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Sala

Område M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR BLANK OG VDT
23,8% 8,8% 6,7% 6,2% 35,5% 4,6% 4,6% 4,2% 4,5% 0,8%   0,3% 2,5% 0,3% 75,8%
16,8% 7,0% 6,2% 4,1% 45,9% 5,7% 5,2% 3,5% 4,5% 0,9%   0,2% 2,7% 0,5% 82,4%
18,0% 5,6% 5,7% 3,7% 46,0% 5,7% 5,8% 4,2% 4,7% 0,3%   0,1% 3,0% 0,4% 73,6%
24,1% 21,4% 5,1% 5,6% 24,2% 5,8% 5,1% 4,4% 4,0% 0,4% 0,1%   3,5% 0,1% 77,4%
22,6% 16,7% 4,4% 4,0% 32,7% 4,5% 5,0% 5,7% 3,3% 1,0%   0,1% 2,9% 0,1% 82,3%
25,2% 8,4% 7,5% 4,2% 36,6% 4,7% 4,1% 3,1% 5,4% 0,7% 0,2%   2,7% 0,5% 84,8%
20,8% 30,0% 4,1% 5,6% 21,1% 3,6% 3,1% 5,2% 5,1% 1,4%   0,1% 2,4%   79,9%
17,1% 11,3% 6,3% 3,4% 41,7% 5,4% 4,9% 4,0% 5,2% 0,6%   0,1% 3,6% 0,3% 81,3%
22,5% 9,6% 7,8% 5,1% 38,5% 4,2% 4,0% 3,4% 3,8% 0,8%     3,5% 0,1% 84,9%
19,7% 18,8% 5,8% 4,8% 31,8% 3,8% 4,0% 4,9% 5,8% 0,5%     2,9% 0,1% 83,5%
21,6% 21,8% 4,7% 4,9% 27,6% 5,8% 3,7% 5,1% 4,2% 0,4% 0,2% 0,1% 2,5% 0,2% 80,4%
9,9% 3,4% 3,0% 2,0% 58,8% 7,1% 5,5% 5,8% 3,0% 1,1% 0,4%   1,2% 0,5% 68,7%
21,2% 16,5% 4,8% 3,5% 29,9% 7,8% 10,0% 5,2% 0,9%     0,4% 4,5%    
Sala 20,6% 13,8% 5,7% 4,5% 35,9% 5,1% 4,6% 4,4% 4,4% 0,7% 0,1% 0,1% 2,9% 0,2% 81,3%

http://www.val.se