2010-09-22 13:44:53

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Preliminärt valresultat - Hallstahammar

Samtliga 9 valdistrikt räknade

17,1%
3,2%
6,4%
6,1%
50,0%
7,9%
3,6%
3,9%
0,8%
0,7%
0,1%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,3%
+3,3
2006: 75,0%

Preliminär röstfördelning - kommun Hallstahammar

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1561 17,1% +355 +2,9 1206 14,2%
C Centerpartiet 288 3,2% -219 -2,8 507 6,0%
FP Folkpartiet liberalerna 587 6,4% -1 -0,5 588 6,9%
KD Kristdemokraterna 557 6,1% -285 -3,8 842 9,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4561 50,0% +576 +2,9 3985 47,1%
V Vänsterpartiet 725 7,9% +11 -0,5 714 8,4%
MP Miljöpartiet de gröna 331 3,6% +39 +0,2 292 3,4%
SD Sverigedemokraterna 360 3,9% +158 +1,6 202 2,4%
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 76 0,8% +41 +0,4 35 0,4%
PP Piratpartiet 66 0,7% +66 +0,7    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 6 0,1% -61 -0,7 67 0,8%
ÖVR Övriga partier 4   -25 -0,3 29 0,3%
  Giltiga röster 9122 100,0% +655   8467 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 199 2,1% -105 -1,3 304 3,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 37 0,4% +37 +0,4    
VDT Valdeltagande 9358 78,3% +587 +3,3 8771 75,0%
  Antal röstberättigade 11948   +252   11696  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Hallstahammar

Område M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR BLANK OG VDT
11,9% 2,3% 4,0% 5,0% 60,8% 8,1% 3,3% 4,1% 0,4% 0,2%     2,2% 0,5% 72,0%
11,2% 1,9% 6,7% 5,3% 56,3% 8,6% 3,2% 4,7% 1,1% 1,0%     1,6% 0,3% 70,8%
17,2% 1,4% 6,4% 5,4% 53,0% 7,9% 3,8% 2,5% 0,9% 1,2% 0,1%   2,0% 0,2% 82,3%
12,3% 2,2% 8,3% 6,9% 50,6% 8,3% 4,5% 5,9% 0,6% 0,3%   0,2% 3,0% 0,5% 76,5%
15,1% 3,1% 5,8% 4,0% 53,5% 9,1% 3,0% 4,8% 1,0% 0,5% 0,2%   1,5% 0,6% 71,9%
20,5% 4,0% 5,4% 7,5% 46,5% 7,5% 3,4% 3,8% 0,6% 0,7%   0,1% 1,5% 0,2% 83,9%
26,9% 5,8% 10,5% 10,0% 30,6% 6,9% 4,8% 2,6% 1,0% 0,8% 0,1%   2,8% 0,2% 83,0%
23,9% 6,1% 7,5% 7,6% 39,2% 6,6% 3,5% 3,6% 1,0% 1,0%     3,3% 0,2% 79,3%
19,3% 2,8% 3,4% 2,1% 50,3% 8,3% 6,9% 4,8% 0,7% 0,7%   0,7% 3,2% 3,8%  
Hallstahammar 17,1% 3,2% 6,4% 6,1% 50,0% 7,9% 3,6% 3,9% 0,8% 0,7% 0,1%   2,1% 0,4% 78,3%

http://www.val.se