2010-09-20 02:46:54

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Preliminärt valresultat - Arvika

16 av 17 valdistrikt räknade

20,0%
8,8%
6,2%
2,7%
43,8%
6,0%
4,9%
3,9%
3,5%
0,2%
M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 74,0%
+0,1
2006: 73,9%

Preliminär röstfördelning - kommun Arvika

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3062 20,0% +819 +5,1 2243 14,9%
C Centerpartiet 1348 8,8% -239 -1,7 1587 10,5%
FP Folkpartiet liberalerna 955 6,2% -23 -0,3 978 6,5%
KD Kristdemokraterna 421 2,7% -206 -1,4 627 4,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6715 43,8% -56 -1,2 6771 45,0%
V Vänsterpartiet 920 6,0% -137 -1,0 1057 7,0%
MP Miljöpartiet de gröna 748 4,9% +203 +1,3 545 3,6%
SD Sverigedemokraterna 594 3,9% +54 +0,3 540 3,6%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 538 3,5% -114 -0,8 652 4,3%
ÖVR Övriga partier 24 0,2% -25 -0,2 49 0,3%
  Giltiga röster 15325 100,0% +276   15049 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 315 2,0% -97 -0,7 412 2,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 39 0,2% +36 +0,2 3  
VDT Valdeltagande 15679 74,0% +215 +0,1 15464 73,9%
  Antal röstberättigade 21186   +266   20920  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Arvika

Område M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR BLANK OG VDT
14,4% 5,1% 5,7% 1,8% 53,2% 6,4% 5,2% 5,4% 2,7% 0,1% 2,0%   73,3%
15,2% 4,9% 5,5% 1,0% 53,7% 6,2% 4,9% 4,5% 4,1%   3,3% 0,2% 71,9%
23,5% 3,9% 9,2% 3,3% 38,2% 8,0% 8,2% 2,6% 2,7% 0,2% 1,3% 0,6% 75,2%
21,0% 14,2% 7,0% 3,8% 37,4% 5,2% 5,3% 2,2% 3,6% 0,2% 2,2% 0,3% 74,6%
20,6% 11,8% 2,4% 1,1% 45,2% 5,6% 4,5% 5,0% 3,7%   1,4% 0,5% 71,3%
20,4% 21,7% 4,4% 3,7% 35,2% 4,6% 2,8% 5,0% 2,1% 0,1% 1,9% 0,2% 75,7%
19,0% 5,4% 7,1% 3,4% 46,6% 6,0% 5,7% 3,2% 3,4% 0,1% 1,9% 0,4% 75,1%
23,2% 4,9% 4,7% 1,5% 46,5% 5,9% 3,4% 4,4% 4,2% 1,3%   0,3% 76,3%
21,8% 3,3% 8,5% 3,1% 38,3% 9,7% 6,7% 3,4% 4,8% 0,3% 2,0%   71,0%
18,2% 4,7% 6,0% 0,7% 54,6% 4,7% 4,2% 3,6% 3,2%   1,3% 0,6% 77,8%
19,2% 4,6% 6,9% 3,7% 46,1% 7,4% 4,9% 3,2% 4,0%   2,5% 0,3% 63,5%
21,4% 8,2% 8,7% 2,7% 41,3% 4,5% 4,8% 4,5% 4,0%   2,0% 0,3% 79,3%
20,2% 18,4% 4,3% 3,1% 33,4% 6,0% 5,5% 4,4% 4,6%   1,5%   75,2%
15,3% 4,6% 5,1% 3,6% 49,6% 7,9% 6,0% 5,1% 2,7%   2,0% 0,3% 71,1%
26,2% 5,7% 8,0% 2,9% 45,8% 2,1% 2,7% 2,1% 4,4% 0,1% 3,5%   84,2%
22,4% 11,4% 5,0% 2,6% 42,2% 6,0% 3,4% 3,6% 3,2% 0,2% 2,5% 0,2% 74,1%
                         
Arvika 20,0% 8,8% 6,2% 2,7% 43,8% 6,0% 4,9% 3,9% 3,5% 0,2% 2,0% 0,2% 74,0%

http://www.val.se