2010-09-22 15:24:25

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Preliminärt valresultat - Kristinehamn

Samtliga 19 valdistrikt räknade

21,8%
8,7%
5,4%
3,4%
38,0%
5,8%
4,2%
3,2%
9,5%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,5%
+1,8
2006: 79,6%

Preliminär röstfördelning - kommun Kristinehamn

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3369 21,8% +985 +5,7 2384 16,1%
C Centerpartiet 1337 8,7% -67 -0,8 1404 9,5%
FP Folkpartiet liberalerna 829 5,4% -8 -0,3 837 5,6%
KD Kristdemokraterna 520 3,4% -59 -0,5 579 3,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5869 38,0% +538 +2,0 5331 36,0%
V Vänsterpartiet 891 5,8% -45 -0,5 936 6,3%
MP Miljöpartiet de gröna 655 4,2% +314 +1,9 341 2,3%
SD Sverigedemokraterna 493 3,2% +199 +1,2 294 2,0%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 1464 9,5% -1192 -8,4 2656 17,9%
ÖVR Övriga partier 13 0,1% -47 -0,3 60 0,4%
  Giltiga röster 15440 100,0% +618   14822 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 386 2,4% -37 -0,3 423 2,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 32 0,2% +25 +0,2 7  
VDT Valdeltagande 15858 81,5% +606 +1,8 15252 79,6%
  Antal röstberättigade 19468   +315   19153  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Kristinehamn

Område M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR BLANK OG VDT
14,6% 5,7% 1,5% 2,3% 55,5% 6,9% 3,3% 4,3% 5,9%   1,8% 0,3% 78,2%
24,6% 5,9% 4,5% 5,3% 38,1% 5,0% 4,8% 3,6% 8,0% 0,1% 3,4% 0,2% 76,4%
18,2% 19,7% 3,5% 5,2% 33,3% 5,8% 2,5% 4,0% 7,7% 0,1% 2,6% 0,2% 79,2%
29,0% 6,7% 7,6% 2,8% 31,8% 5,1% 3,2% 2,8% 10,6% 0,3% 1,7% 0,3% 86,9%
20,0% 3,4% 5,3% 2,7% 41,5% 6,3% 5,1% 3,2% 12,6%   1,7%   75,6%
27,6% 5,5% 5,9% 2,5% 32,7% 6,0% 4,0% 2,7% 12,9% 0,3% 2,7%   83,7%
17,6% 5,9% 5,3% 2,5% 45,6% 6,9% 4,5% 2,3% 9,4%   1,5% 0,1% 74,5%
22,7% 5,4% 5,3% 2,5% 39,8% 5,2% 3,2% 5,0% 10,9%   2,7% 0,1% 76,1%
14,0% 4,8% 4,6% 1,7% 45,0% 7,3% 6,5% 3,5% 12,7%   1,6% 0,4% 76,9%
18,7% 31,4% 2,9% 4,8% 21,9% 1,9% 2,3% 4,2% 11,8%   3,5%   85,7%
20,9% 5,8% 4,1% 2,5% 42,7% 6,4% 4,4% 3,7% 9,5%   1,4%   78,2%
19,2% 4,9% 5,6% 5,3% 42,9% 5,9% 4,3% 3,8% 8,2%   2,9% 0,6% 79,3%
23,8% 6,4% 5,5% 3,0% 41,0% 5,4% 4,3% 2,8% 7,9%   2,7%   86,0%
19,1% 6,9% 5,6% 2,7% 39,3% 6,3% 5,7% 2,2% 11,9% 0,2% 2,5% 0,3% 81,7%
27,1% 9,7% 7,8% 4,1% 29,2% 6,1% 3,6% 3,5% 8,7% 0,2% 2,6%   85,8%
22,7% 6,6% 7,8% 3,2% 36,6% 5,4% 6,1% 2,7% 9,0%   3,0%   86,0%
25,4% 20,8% 3,9% 4,3% 28,1% 4,6% 2,9% 2,4% 7,3% 0,2% 2,6% 0,6% 80,6%
24,4% 10,0% 5,2% 1,6% 39,9% 4,7% 3,1% 1,5% 9,5%   1,1% 0,3% 85,2%
24,5% 2,9% 12,7% 3,9% 24,5% 9,8% 11,8% 5,9% 3,9%   8,0% 1,8%  
Kristinehamn 21,8% 8,7% 5,4% 3,4% 38,0% 5,8% 4,2% 3,2% 9,5% 0,1% 2,4% 0,2% 81,5%

http://www.val.se