2010-09-30 08:13:27

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Preliminärt valresultat - Karlstads Östra

Samtliga 28 valdistrikt räknade

26,2%
7,6%
7,4%
4,8%
37,2%
5,0%
8,2%
3,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,2%
M C FP KD S V MP SD KaMP KiK PK ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 84,3%
+2,8
2006: 81,5%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Karlstads Östra

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 8   8
C Centerpartiet 2 -1 3
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12   12
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 1   1
KaMP Karlstads Medborgarparti      
KiK Kristna i Karlstad      
PK Pensionärspartiet Karlstad      
Totalt 32   32

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Karlstads Östra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7707 26,2% +1298 +2,8 6409 23,3%
C Centerpartiet 2228 7,6% -385 -1,9 2613 9,5%
FP Folkpartiet liberalerna 2170 7,4% +76 -0,3 2094 7,6%
KD Kristdemokraterna 1407 4,8% -334 -1,6 1741 6,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10944 37,2% +478 -0,9 10466 38,1%
V Vänsterpartiet 1460 5,0% -166 -1,0 1626 5,9%
MP Miljöpartiet de gröna 2409 8,2% +936 +2,8 1473 5,4%
SD Sverigedemokraterna 940 3,2% +282 +0,8 658 2,4%
KaMP Karlstads Medborgarparti 15 0,1% +15 +0,1    
KiK Kristna i Karlstad 21 0,1% +21 +0,1    
PK Pensionärspartiet Karlstad 92 0,3% +92 +0,3    
ÖVR Övriga partier 47 0,2% -327 -1,2 374 1,4%
  Giltiga röster 29440 100,0% +1986   27454 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 452 1,5% -190 -0,8 642 2,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 118 0,4% +114 +0,4 4  
VDT Valdeltagande 30010 84,3% +1910 +2,8 28100 81,5%
  Antal röstberättigade 35607   +1134   34473  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Karlstads Östra

Område M C FP KD S V MP SD KaMP KiK PK ÖVR BLANK OG VDT
37,0% 13,5% 5,7% 3,2% 26,8% 3,7% 6,0% 3,6%   0,1% 0,4% 0,1% 1,0% 0,3% 86,6%
30,6% 6,7% 8,2% 4,2% 34,2% 3,4% 8,4% 3,3%     0,7% 0,3% 1,2% 0,4% 89,0%
31,0% 5,7% 8,0% 4,4% 36,6% 4,0% 7,0% 2,7% 0,1%   0,4% 0,1% 1,9% 0,2% 84,7%
31,6% 5,2% 8,1% 9,1% 34,5% 4,1% 4,4% 2,5%     0,6%   1,5% 0,6% 82,4%
30,8% 13,3% 7,6% 5,1% 27,3% 4,5% 6,1% 4,7%   0,1% 0,5%   1,3% 0,6% 83,7%
12,6% 2,9% 6,6% 2,4% 44,0% 12,6% 13,9% 4,6%   0,1% 0,1% 0,1% 6,0% 0,3% 69,3%
8,7% 1,4% 2,4% 2,3% 55,7% 8,9% 14,1% 4,6% 0,6% 0,3% 0,6% 0,6% 1,7% 0,4% 67,4%
20,5% 2,7% 7,0% 2,8% 40,2% 7,9% 14,1% 3,8% 0,1%   0,3% 0,7% 1,3% 0,5% 79,3%
16,3% 3,7% 5,7% 3,2% 48,2% 7,4% 11,1% 3,2% 0,3% 0,5% 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 79,0%
33,2% 4,5% 11,7% 7,1% 29,0% 4,5% 8,1% 1,6%     0,3%   1,5% 0,4% 91,2%
31,8% 3,7% 12,5% 8,0% 29,2% 4,6% 8,7% 0,9%   0,1% 0,3% 0,2% 1,3% 1,6% 90,6%
19,1% 17,5% 5,7% 2,9% 38,9% 4,6% 6,4% 4,4%     0,4%   1,2%   80,0%
26,6% 4,1% 8,5% 5,0% 39,3% 5,0% 8,4% 2,6%     0,4% 0,1% 1,7%   83,1%
26,8% 2,9% 6,0% 5,2% 45,1% 4,7% 5,5% 3,1%   0,1% 0,6%   1,1% 1,1% 81,7%
28,7% 4,0% 7,5% 3,0% 39,5% 5,5% 9,1% 2,3% 0,1% 0,1% 0,2%   2,1% 0,2% 84,6%
19,6% 25,7% 4,0% 3,7% 31,9% 4,7% 5,5% 4,4%     0,1% 0,3% 1,3%   82,2%
13,6% 3,8% 5,0% 3,0% 50,7% 9,0% 9,7% 4,8% 0,1% 0,1% 0,1%   1,6% 0,9% 78,4%
14,0% 2,5% 4,6% 4,8% 54,1% 6,2% 8,4% 4,4%     0,7% 0,2% 0,9% 0,6% 75,9%
23,7% 8,0% 7,4% 3,8% 42,9% 3,2% 5,3% 5,4%     0,3%   1,1%   87,0%
23,6% 4,2% 6,5% 6,3% 43,8% 4,0% 7,3% 3,8%     0,4% 0,1% 1,2% 0,5% 83,7%
35,0% 4,9% 9,7% 6,5% 28,3% 2,8% 10,8% 1,2%   0,1% 0,2% 0,4% 1,1% 0,2% 89,7%
32,1% 3,9% 10,1% 5,9% 33,7% 4,0% 8,1% 1,9%   0,1% 0,1%   0,8%   92,7%
28,0% 4,1% 10,2% 6,1% 38,5% 2,4% 7,8% 2,3%     0,1% 0,4% 1,1% 0,5% 90,4%
40,9% 3,5% 9,7% 5,3% 27,0% 3,3% 7,9% 2,1% 0,1%   0,2% 0,2% 1,2% 0,3% 83,4%
27,4% 2,6% 8,9% 6,6% 37,2% 4,7% 9,6% 2,7%   0,1% 0,1%   0,9% 0,2% 85,8%
25,5% 26,6% 4,6% 3,5% 27,2% 4,0% 5,1% 3,2%   0,2% 0,1% 0,2% 1,6% 0,2% 86,2%
29,4% 15,1% 5,3% 6,2% 31,0% 3,2% 5,9% 3,2% 0,3%   0,4%   1,4% 0,3% 87,1%
22,4% 5,1% 8,8% 5,4% 30,8% 7,5% 14,9% 3,4%       1,7% 5,1%    
Karlstads Östra 26,2% 7,6% 7,4% 4,8% 37,2% 5,0% 8,2% 3,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 1,5% 0,4% 84,3%

http://www.val.se