2010-09-28 11:28:34

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Preliminärt valresultat - Kristianstad Centrum

Samtliga 13 valdistrikt räknade

20,3%
2,7%
12,7%
2,4%
35,7%
4,5%
6,6%
11,6%
0,2%
2,6%
0,4%
0,4%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÅHP KF FI K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 76,7%
+2,0
2006: 74,7%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Kristianstad Centrum

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 5 +1 4
C Centerpartiet   -1 1
FP Folkpartiet liberalerna 3 -1 4
KD Kristdemokraterna   -1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 -1 9
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 3 +2 1
ÅHP Åhuspartiet      
KF Kristianstadsbygdens Framtid   -1 1
FI Feministiskt initiativ      
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 22 -1 23

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Kristianstad Centrum

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3002 20,3% +385 +1,4 2617 18,9%
C Centerpartiet 395 2,7% -75 -0,7 470 3,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1875 12,7% -383 -3,6 2258 16,3%
KD Kristdemokraterna 349 2,4% -104 -0,9 453 3,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5265 35,7% +231 -0,7 5034 36,4%
V Vänsterpartiet 660 4,5% -104 -1,0 764 5,5%
MP Miljöpartiet de gröna 973 6,6% +358 +2,1 615 4,4%
SD Sverigedemokraterna 1710 11,6% +1151 +7,5 559 4,0%
ÅHP Åhuspartiet 23 0,2% -50 -0,4 73 0,5%
KF Kristianstadsbygdens Framtid 377 2,6% -212 -1,7 589 4,3%
FI Feministiskt initiativ 59 0,4% +59 +0,4    
K Kommunistiska Partiet 66 0,4% -58 -0,4 124 0,9%
ÖVR Övriga partier 11 0,1% -278 -2,0 289 2,1%
  Giltiga röster 14765 100,0% +920   13845 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 230 1,5% -145 -1,1 375 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 64 0,4% +50 +0,3 14 0,1%
VDT Valdeltagande 15059 76,7% +825 +2,0 14234 74,7%
  Antal röstberättigade 19639   +587   19052  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kristianstad Centrum

Område M C FP KD S V MP SD ÅHP KF FI K ÖVR BLANK OG VDT
26,9% 2,9% 15,9% 2,2% 24,8% 3,5% 7,1% 13,4% 0,2% 2,4% 0,6% 0,2%   2,3% 0,7% 76,2%
30,6% 3,4% 17,7% 1,7% 24,1% 3,1% 7,6% 8,7% 0,2% 2,6% 0,1% 0,5%   1,6%   78,1%
6,4% 3,2% 2,8% 1,0% 62,8% 7,7% 4,2% 9,8% 0,1% 1,3% 0,1% 0,8%   0,8% 0,8% 61,2%
23,4% 3,3% 19,8% 2,7% 26,9% 3,9% 5,6% 11,1% 0,1% 3,0% 0,1% 0,2%   1,9% 0,3% 87,2%
22,4% 2,1% 14,3% 2,6% 31,3% 3,0% 7,2% 11,5% 0,1% 4,0% 0,7% 0,9%   2,0% 0,5% 76,7%
17,7% 1,8% 6,7% 2,7% 44,5% 4,7% 4,4% 12,4% 0,1% 3,4% 0,6% 0,8% 0,2% 0,7% 0,8% 78,9%
18,4% 2,7% 11,1% 2,6% 33,7% 4,4% 10,6% 13,2%   2,5% 0,4% 0,5%   2,0% 0,4% 69,7%
27,1% 3,1% 15,4% 4,1% 24,0% 3,9% 6,5% 11,4% 0,3% 3,3% 0,4% 0,5% 0,1% 2,1% 0,4% 79,9%
20,8% 2,2% 15,8% 3,1% 31,9% 4,4% 6,9% 11,4% 0,2% 2,1% 0,7% 0,4%   2,0% 0,1% 79,1%
27,6% 2,6% 15,8% 2,4% 25,4% 3,8% 8,6% 10,5% 0,3% 2,1% 0,7% 0,2%   1,8% 0,3% 77,3%
13,0% 1,9% 7,5% 1,6% 49,4% 6,0% 5,4% 11,6% 0,1% 2,3% 0,4% 0,3% 0,4%   0,4% 69,6%
12,7% 1,5% 9,1% 2,4% 45,1% 3,9% 5,3% 16,1%   3,0% 0,3% 0,4% 0,1% 1,2% 0,2% 78,5%
19,4% 5,3% 11,0% 0,7% 35,3% 3,9% 11,3% 11,0% 0,7% 0,4% 0,7%   0,4% 1,7% 0,7%  
Kristianstad Centrum 20,3% 2,7% 12,7% 2,4% 35,7% 4,5% 6,6% 11,6% 0,2% 2,6% 0,4% 0,4% 0,1% 1,5% 0,4% 76,7%

http://www.val.se