2010-09-28 09:34:47

Val till kommunfullmäktige i Sandviken - Preliminärt valresultat

Samtliga 19 valdistrikt räknade

18,6%
6,4%
5,3%
3,3%
42,5%
9,5%
4,4%
5,7%
4,3%
0,1%
M C FP KD S V MP SD NO ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,7%
+2,6
2006: 79,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Sandviken

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 9   9
C Centerpartiet 3 -2 5
FP Folkpartiet liberalerna 3   3
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22 -1 23
V Vänsterpartiet 5   5
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 3 +3  
NO Ny Ordning (NO)-Partipolitiskt ob. 2 -1 3
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Sandviken

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4357 18,6% +653 +2,1 3704 16,5%
C Centerpartiet 1494 6,4% -546 -2,7 2040 9,1%
FP Folkpartiet liberalerna 1240 5,3% -89 -0,6 1329 5,9%
KD Kristdemokraterna 785 3,3% -391 -1,9 1176 5,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9984 42,5% +564 +0,6 9420 41,9%
V Vänsterpartiet 2223 9,5% -216 -1,4 2439 10,9%
MP Miljöpartiet de gröna 1030 4,4% +357 +1,4 673 3,0%
SD Sverigedemokraterna 1340 5,7% +964 +4,0 376 1,7%
NO Ny Ordning (NO)-Partipolitiskt ob. 1018 4,3% -245 -1,3 1263 5,6%
ÖVR Övriga partier 16 0,1% -33 -0,1 49 0,2%
  Giltiga röster 23487 100,0% +1018   22469 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 417 1,7% -67 -0,4 484 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 91 0,4% +83 +0,3 8  
VDT Valdeltagande 23995 81,7% +1034 +2,6 22961 79,0%
  Antal röstberättigade 29386   +328   29058  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Sandviken

Område M C FP KD S V MP SD NO ÖVR BLANK OG VDT
18,6% 11,7% 4,2% 4,0% 37,9% 8,7% 4,5% 6,4% 3,9% 0,1% 2,1% 0,7% 81,8%
13,8% 9,7% 3,7% 5,1% 40,4% 11,1% 6,5% 6,8% 2,9%   2,1% 0,3% 65,0%
18,4% 8,7% 3,1% 4,8% 38,7% 8,0% 4,8% 8,7% 4,6% 0,1% 1,7% 0,3% 83,1%
18,8% 7,1% 4,3% 3,5% 38,4% 10,6% 3,9% 7,4% 6,1%   2,3%   75,5%
20,6% 7,5% 5,3% 4,3% 40,9% 8,9% 5,6% 4,2% 2,7% 0,1% 1,8% 0,1% 81,8%
21,6% 14,8% 4,9% 1,9% 38,5% 6,3% 3,5% 5,3% 3,0% 0,2% 2,2% 0,1% 79,7%
17,9% 29,1% 4,3% 4,2% 26,7% 8,5% 2,7% 4,1% 2,5%   2,6% 1,4% 78,6%
16,4% 10,1% 4,3% 6,5% 37,9% 7,5% 5,1% 6,3% 5,6% 0,2% 1,8% 6,8%  
18,5% 3,6% 5,8% 3,0% 44,9% 9,8% 4,3% 5,4% 4,5% 0,1% 1,6% 0,2% 81,6%
18,7% 2,9% 5,0% 2,3% 44,3% 11,3% 4,6% 6,7% 4,0% 0,1% 1,5%   81,4%
13,0% 2,5% 4,2% 1,7% 55,9% 10,3% 3,5% 5,0% 3,9%   1,1%   70,4%
16,2% 2,6% 4,4% 2,3% 48,5% 9,8% 4,2% 6,5% 5,6%   0,9% 0,3% 81,7%
24,2% 3,4% 7,9% 2,7% 39,9% 9,1% 4,2% 4,0% 4,6%   1,9%   84,2%
11,7% 4,3% 5,5% 2,6% 46,4% 12,5% 2,1% 9,6% 5,3% 0,1% 1,1% 0,7% 59,3%
11,2% 2,5% 2,6% 3,3% 54,1% 12,5% 3,5% 5,9% 4,5%   1,6% 0,1% 73,3%
22,4% 3,4% 8,9% 3,8% 40,1% 8,0% 4,2% 5,6% 3,5%   1,8%   82,7%
17,5% 3,4% 5,7% 4,4% 44,9% 10,2% 4,7% 4,7% 4,4%   1,0% 0,3% 75,2%
24,8% 5,9% 7,5% 2,6% 38,0% 7,0% 5,0% 4,6% 4,6% 0,1% 2,1% 0,3% 83,9%
22,3% 3,7% 6,0% 3,0% 42,8% 8,6% 4,4% 4,1% 5,1%   1,7% 0,8% 86,6%
18,7% 3,5% 6,3% 3,6% 42,9% 10,1% 4,6% 4,7% 5,5% 0,1% 1,9% 0,4% 81,1%
20,0% 7,6% 6,0% 2,6% 39,0% 10,2% 7,0% 3,7% 3,1% 0,8% 2,4% 0,3%  
Sandviken 18,6% 6,4% 5,3% 3,3% 42,5% 9,5% 4,4% 5,7% 4,3% 0,1% 1,7% 0,4% 81,7%

http://www.val.se