2010-09-26 16:39:12

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Preliminärt valresultat

Samtliga 28 valdistrikt räknade

24,2%
5,3%
14,1%
7,2%
27,3%
7,2%
10,0%
3,7%
0,7%
0,2%
M C FP KD S V MP SD K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 84,3%
+1,7
2006: 82,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 12 +2 10
C Centerpartiet 3   3
FP Folkpartiet liberalerna 7 -2 9
KD Kristdemokraterna 4 -1 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 -3 17
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 5 +2 3
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5924 24,2% +1581 +5,1 4343 19,1%
C Centerpartiet 1305 5,3% -348 -1,9 1653 7,3%
FP Folkpartiet liberalerna 3466 14,1% -636 -3,9 4102 18,0%
KD Kristdemokraterna 1763 7,2% -373 -2,2 2136 9,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6681 27,3% -279 -3,3 6960 30,6%
V Vänsterpartiet 1761 7,2% +172 +0,2 1589 7,0%
MP Miljöpartiet de gröna 2458 10,0% +1097 +4,1 1361 6,0%
SD Sverigedemokraterna 912 3,7% +617 +2,4 295 1,3%
K Kommunistiska Partiet 178 0,7% -65 -0,3 243 1,1%
ÖVR Övriga partier 52 0,2% -47 -0,2 99 0,4%
  Giltiga röster 24500 100,0% +1719   22781 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 381 1,5% -103 -0,6 484 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 77 0,3% +69 +0,3 8  
VDT Valdeltagande 24958 84,3% +1685 +1,7 23273 82,6%
  Antal röstberättigade 29621   +1431   28190  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Alingsås

Område M C FP KD S V MP SD K ÖVR BLANK OG VDT
24,5% 6,0% 15,8% 7,6% 26,2% 6,2% 9,3% 3,6% 0,7% 0,1% 1,6% 0,3% 84,8%
23,2% 3,2% 11,6% 7,1% 32,0% 7,5% 10,4% 3,9% 1,1% 0,1% 1,4% 0,7% 77,4%
14,4% 12,2% 19,7% 6,4% 30,5% 4,9% 7,4% 4,1% 0,3%   1,6% 0,6% 80,3%
30,5% 6,2% 13,5% 5,2% 16,9% 6,4% 18,6% 2,2% 0,3% 0,2% 1,2% 0,2% 86,7%
28,8% 3,3% 18,4% 7,1% 23,9% 5,9% 9,4% 2,9% 0,3% 0,1% 1,2%   88,5%
26,5% 7,8% 19,5% 15,6% 14,4% 5,1% 5,1% 5,1% 0,6% 0,2% 1,3% 0,3% 87,2%
18,1% 15,3% 22,7% 7,7% 23,0% 2,0% 5,1% 5,9% 0,3%   2,5% 0,2% 78,9%
22,2% 3,9% 13,5% 8,6% 30,3% 8,1% 9,5% 3,3% 0,3% 0,2% 1,5% 0,2% 82,7%
20,5% 4,7% 13,0% 9,5% 29,0% 8,4% 12,0% 1,8% 1,1%   1,8% 0,5% 87,5%
17,1% 3,1% 8,9% 9,0% 35,3% 9,4% 9,5% 6,3% 1,3% 0,1% 1,8% 0,2% 77,6%
25,6% 11,3% 12,7% 6,5% 22,0% 7,6% 6,8% 4,3% 2,6% 0,3% 1,7%   84,7%
17,8% 6,8% 22,1% 5,9% 35,5% 4,2% 4,8% 2,5% 0,5%   1,6% 0,5% 82,4%
41,8% 4,0% 14,4% 6,8% 16,8% 2,4% 11,1% 2,4%   0,2% 1,6% 0,5% 88,8%
19,0% 14,6% 20,5% 3,8% 25,3% 5,8% 3,5% 6,4% 0,9% 0,2% 1,9% 0,4% 79,7%
30,3% 3,2% 18,0% 7,2% 22,8% 6,4% 8,3% 2,9% 0,9% 0,1% 1,7% 0,5% 83,7%
26,1% 3,5% 15,8% 5,5% 32,2% 4,1% 9,9% 2,2% 0,4% 0,2% 0,9% 0,1% 88,7%
29,7% 4,8% 8,5% 7,3% 15,8% 8,5% 17,6% 6,1%   1,8% 4,6%    
23,8% 4,6% 12,4% 6,8% 28,4% 8,2% 10,8% 3,9% 0,8% 0,3% 1,5% 0,3% 83,7%
24,2% 5,9% 11,2% 9,5% 27,2% 7,7% 9,0% 4,6% 0,5%   0,7% 0,2% 85,3%
27,7% 5,0% 13,8% 6,4% 25,5% 8,0% 9,4% 3,7% 0,5% 0,2% 1,3% 0,3% 79,3%
24,2% 2,8% 16,8% 8,0% 27,2% 7,4% 11,9% 1,2% 0,5%   0,5% 0,3% 88,8%
29,2% 9,7% 10,2% 5,3% 22,6% 6,4% 11,6% 3,8% 0,5% 0,7% 1,9% 0,8% 87,0%
26,4% 3,8% 16,3% 6,2% 21,8% 5,7% 14,8% 3,7% 1,1% 0,2% 1,4% 0,1% 88,1%
32,8% 4,0% 16,4% 5,4% 20,8% 5,4% 12,0% 3,0% 0,3% 0,1% 1,8%   87,6%
15,6% 3,4% 9,4% 5,8% 41,3% 9,2% 10,0% 4,3% 0,8% 0,1% 1,2% 0,7% 76,8%
19,3% 2,9% 8,9% 7,0% 33,4% 11,7% 10,5% 4,3% 1,5% 0,5% 2,0% 0,1% 75,5%
21,2% 4,9% 12,6% 9,2% 28,9% 8,5% 8,8% 4,1% 1,2% 0,4% 1,7% 0,4% 86,4%
27,7% 7,5% 8,9% 6,7% 22,6% 8,0% 12,6% 5,1% 0,4% 0,4% 1,9% 0,9% 88,4%
12,7% 2,2% 9,0% 5,8% 41,3% 13,1% 9,2% 5,8% 0,7% 0,2% 1,4%   74,0%
16,5% 2,9% 10,8% 4,3% 28,1% 8,6% 19,4% 2,2% 2,9% 4,3% 4,1%    
Alingsås 24,2% 5,3% 14,1% 7,2% 27,3% 7,2% 10,0% 3,7% 0,7% 0,2% 1,5% 0,3% 84,3%

http://www.val.se