2010-09-26 19:14:28

Val till kommunfullmäktige i Mark - Preliminärt valresultat

Samtliga 21 valdistrikt räknade

18,7%
10,9%
6,1%
5,5%
33,1%
5,8%
4,3%
2,5%
7,6%
5,3%
0,1%
M C FP KD S V MP SD MBP MOD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,1%
+2,5
2006: 80,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 10 +2 8
C Centerpartiet 5 -3 8
FP Folkpartiet liberalerna 4 +2 2
KD Kristdemokraterna 3   3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 -3 20
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
MBP Markbygdspartiet 4 -2 6
MOD Marks Oberoende Demokrater, MOD 2 +2  
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4012 18,7% +721 +2,6 3291 16,1%
C Centerpartiet 2325 10,9% -702 -4,0 3027 14,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1309 6,1% +344 +1,4 965 4,7%
KD Kristdemokraterna 1171 5,5% +33 -0,1 1138 5,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7082 33,1% -288 -3,0 7370 36,1%
V Vänsterpartiet 1245 5,8% +90 +0,2 1155 5,7%
MP Miljöpartiet de gröna 914 4,3% +350 +1,5 564 2,8%
SD Sverigedemokraterna 543 2,5% +256 +1,1 287 1,4%
MBP Markbygdspartiet 1634 7,6% -562 -3,1 2196 10,8%
MOD Marks Oberoende Demokrater, MOD 1144 5,3% +1144 +5,3    
ÖVR Övriga partier 25 0,1% -377 -1,9 402 2,0%
  Giltiga röster 21404 100,0% +1009   20395 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 379 1,7% -65 -0,4 444 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 141 0,6% +124 +0,6 17 0,1%
VDT Valdeltagande 21924 83,1% +1068 +2,5 20856 80,6%
  Antal röstberättigade 26392   +513   25879  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Mark

Område M C FP KD S V MP SD MBP MOD ÖVR BLANK OG VDT
18,7% 8,3% 6,2% 4,6% 35,9% 6,5% 4,5% 2,1% 7,2% 5,9% 0,1% 1,6% 0,5% 83,4%
18,3% 3,4% 4,0% 3,6% 40,7% 11,2% 6,3% 3,7% 6,0% 2,4% 0,4% 1,1% 0,5% 76,2%
14,0% 3,4% 5,1% 4,0% 47,0% 7,2% 5,0% 2,4% 7,5% 4,3%   1,6% 0,6% 72,3%
18,7% 5,3% 6,2% 4,7% 40,4% 5,0% 3,3% 1,2% 7,2% 7,9%   1,8% 0,7% 77,6%
27,0% 4,0% 8,3% 4,7% 32,6% 6,9% 3,2% 0,9% 5,9% 6,4% 0,1% 1,0% 0,9% 85,7%
18,9% 4,9% 6,7% 3,4% 38,5% 7,0% 4,9% 2,4% 5,8% 7,6%   0,9% 0,4% 82,6%
17,4% 4,5% 5,1% 3,2% 42,4% 7,5% 5,6% 1,8% 7,7% 4,7%   1,9% 0,4% 82,3%
19,9% 7,2% 7,4% 4,6% 33,0% 8,4% 6,2% 2,4% 8,0% 2,8% 0,1% 1,6%   83,6%
13,1% 29,2% 3,2% 4,9% 27,4% 4,1% 3,2% 2,3% 8,9% 3,9%   2,0% 0,1% 81,8%
16,6% 4,1% 7,8% 6,9% 35,5% 5,0% 3,8% 2,0% 8,8% 9,3% 0,2% 1,6% 0,6% 86,0%
24,5% 7,9% 8,6% 6,1% 28,0% 4,5% 3,2% 1,8% 5,8% 9,6% 0,1% 1,6% 0,3% 85,6%
18,9% 4,3% 6,0% 3,9% 35,6% 8,2% 10,3% 4,3% 5,2% 2,1% 1,3% 4,0% 1,6%  
18,8% 13,4% 6,0% 6,3% 30,3% 5,1% 4,1% 2,9% 8,1% 4,8% 0,1% 1,9% 0,8% 82,8%
19,7% 20,0% 4,0% 8,8% 20,6% 4,1% 2,7% 3,6% 8,7% 7,9%   2,2% 0,6% 84,3%
21,0% 17,4% 4,5% 7,3% 25,2% 4,4% 2,8% 3,9% 11,0% 2,5%   2,9% 0,2% 80,6%
15,6% 20,4% 4,9% 10,9% 22,9% 4,8% 2,4% 1,9% 14,1% 2,2% 0,1% 1,8% 0,7% 81,6%
21,6% 17,9% 5,7% 5,9% 26,8% 4,4% 4,8% 3,2% 5,1% 4,5% 0,2% 1,6%   85,3%
10,7% 2,9% 3,7% 3,4% 50,4% 7,5% 5,0% 3,8% 7,1% 5,6%   1,4% 0,4% 69,0%
16,1% 3,5% 6,4% 2,2% 44,0% 6,4% 5,0% 2,2% 6,0% 8,0% 0,3% 1,3% 0,5% 77,5%
16,2% 5,5% 7,9% 3,2% 38,6% 6,0% 4,2% 2,1% 5,3% 11,0%   1,8% 0,6% 84,4%
25,3% 16,9% 5,9% 6,9% 25,4% 4,3% 4,7% 2,4% 6,2% 2,0%   2,2% 0,8% 84,5%
21,9% 13,1% 12,8% 4,9% 25,0% 5,0% 4,4% 4,0% 7,5% 1,2% 0,1% 1,2% 4,8% 81,4%
21,4% 5,5% 8,0% 9,2% 25,2% 5,0% 10,9% 4,6% 4,6% 2,5% 2,9% 3,6%    
Mark 18,7% 10,9% 6,1% 5,5% 33,1% 5,8% 4,3% 2,5% 7,6% 5,3% 0,1% 1,7% 0,6% 83,1%

http://www.val.se