2010-09-24 15:35:54

Val till kommunfullmäktige i Ronneby - Preliminärt valresultat

Samtliga 20 valdistrikt räknade

23,5%
11,8%
5,7%
1,8%
30,3%
6,2%
3,7%
9,8%
7,0%
0,2%
M C FP KD S V MP SD ROP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,6%
+2,5
2006: 81,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 11 +2 9
C Centerpartiet 6   6
FP Folkpartiet liberalerna 3   3
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -4 19
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 5 +2 3
ROP Ronnebypartiet 3 -1 4
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4361 23,5% +1237 +6,1 3124 17,4%
C Centerpartiet 2184 11,8% +134 +0,4 2050 11,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1062 5,7% -17 -0,3 1079 6,0%
KD Kristdemokraterna 336 1,8% -173 -1,0 509 2,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5616 30,3% -1201 -7,6 6817 37,9%
V Vänsterpartiet 1144 6,2% -73 -0,6 1217 6,8%
MP Miljöpartiet de gröna 680 3,7% +209 +1,0 471 2,6%
SD Sverigedemokraterna 1818 9,8% +581 +2,9 1237 6,9%
ROP Ronnebypartiet 1305 7,0% -144 -1,0 1449 8,1%
ÖVR Övriga partier 30 0,2% +8   22 0,1%
  Giltiga röster 18536 100,0% +561   17975 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 263 1,4% -120 -0,7 383 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 89 0,5% +77 +0,4 12 0,1%
VDT Valdeltagande 18888 83,6% +518 +2,5 18370 81,1%
  Antal röstberättigade 22583   -61   22644  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ronneby

Område M C FP KD S V MP SD ROP ÖVR BLANK OG VDT
27,0% 24,5% 1,4% 1,4% 23,4% 5,2% 2,7% 7,4% 7,0%   1,2%   80,1%
26,8% 8,4% 7,8% 1,9% 28,6% 7,1% 4,7% 9,8% 4,8%   1,5% 1,4% 81,2%
26,7% 29,0% 2,0% 1,7% 15,6% 4,6% 4,5% 5,7% 10,3%   2,3% 0,2% 84,0%
22,6% 19,2% 1,1% 0,4% 29,9% 7,1% 3,2% 9,0% 7,2% 0,2% 1,4% 0,1% 83,0%
24,0% 7,3% 7,8% 2,1% 33,5% 5,8% 4,4% 8,6% 6,3% 0,2% 1,8% 0,8% 79,0%
17,4% 4,5% 4,0% 1,6% 41,4% 10,6% 5,2% 9,0% 5,1% 1,2% 0,4% 0,5% 72,1%
27,8% 9,6% 9,8% 2,2% 26,8% 5,2% 3,8% 7,0% 7,9%   2,0% 0,6% 79,5%
29,3% 8,4% 5,1% 1,9% 28,2% 5,1% 3,8% 10,9% 7,3%   1,8% 0,8% 86,8%
18,6% 30,2% 3,1% 1,8% 20,0% 2,4% 3,5% 12,1% 8,4%   1,5%   81,7%
21,6% 9,3% 4,6% 1,8% 30,5% 8,0% 4,2% 11,5% 8,5%   1,0% 0,2% 85,5%
27,7% 9,0% 10,5% 2,0% 29,5% 4,7% 3,6% 5,8% 7,1% 0,2% 1,4% 0,8% 90,7%
17,7% 6,0% 3,2% 0,9% 41,3% 6,3% 2,0% 16,8% 5,3% 0,4% 1,8% 1,1% 78,6%
17,8% 6,3% 3,8% 1,7% 38,2% 5,9% 3,0% 16,5% 6,8%   1,0%   83,1%
13,0% 4,1% 4,8% 1,1% 46,3% 7,2% 2,9% 14,6% 5,6% 0,3% 0,7% 0,3% 81,8%
32,2% 7,2% 5,6% 3,2% 22,1% 8,0% 2,7% 10,7% 8,4%   1,3% 0,3% 86,8%
24,2% 8,3% 11,7% 2,1% 27,9% 5,8% 3,7% 6,6% 9,6% 0,1% 1,0% 0,6% 83,8%
29,4% 8,4% 9,2% 2,9% 26,7% 5,6% 3,5% 7,6% 6,7%   1,0% 0,3% 85,7%
25,5% 20,9% 5,0% 2,7% 21,7% 5,3% 4,0% 7,3% 7,2% 0,3% 1,1% 0,4% 88,7%
15,6% 6,5% 5,7% 1,6% 44,3% 9,1% 3,2% 8,6% 5,2% 0,2% 1,3% 0,6% 72,1%
25,4% 5,1% 7,1% 1,4% 29,2% 8,1% 8,1% 11,5% 2,7% 1,4% 3,6% 0,6%  
Ronneby 23,5% 11,8% 5,7% 1,8% 30,3% 6,2% 3,7% 9,8% 7,0% 0,2% 1,4% 0,5% 83,6%

http://www.val.se