2010-09-30 11:29:34

Val till kommunfullmäktige i Täby - Preliminärt valresultat

Samtliga 32 valdistrikt räknade

41,9%
4,6%
28,7%
4,2%
12,3%
1,4%
5,6%
1,3%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 87,5%
+1,1
2006: 86,4%

Preliminär mandatfördelning - kommun Täby

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 26 -8 34
C Centerpartiet 3 +1 2
FP Folkpartiet liberalerna 18 +7 11
KD Kristdemokraterna 2 -2 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8   8
V Vänsterpartiet      
MP Miljöpartiet de gröna 4 +2 2
SD Sverigedemokraterna      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Täby

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 17271 41,9% -3450 -11,1 20721 53,0%
C Centerpartiet 1915 4,6% +208 +0,3 1707 4,4%
FP Folkpartiet liberalerna 11850 28,7% +4959 +11,1 6891 17,6%
KD Kristdemokraterna 1723 4,2% -199 -0,7 1922 4,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5055 12,3% -395 -1,7 5450 13,9%
V Vänsterpartiet 559 1,4% -124 -0,4 683 1,7%
MP Miljöpartiet de gröna 2310 5,6% +1052 +2,4 1258 3,2%
SD Sverigedemokraterna 546 1,3% +185 +0,4 361 0,9%
ÖVR Övriga partier 36 0,1% -88 -0,2 124 0,3%
  Giltiga röster 41265 100,0% +2148   39117 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 245 0,6% -98 -0,3 343 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 166 0,4% +159 +0,4 7  
VDT Valdeltagande 41676 87,5% +2209 +1,1 39467 86,4%
  Antal röstberättigade 47624   +1951   45673  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Täby

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
41,4% 5,0% 29,6% 4,0% 11,7% 1,3% 5,6% 1,3% 0,1% 0,6% 0,4% 88,9%
49,1% 6,0% 23,3% 3,7% 10,0% 1,1% 5,6% 1,2%   0,2% 0,5% 89,0%
42,2% 5,4% 25,4% 2,8% 13,7% 1,4% 6,9% 2,1% 0,1% 0,3%   86,6%
46,5% 4,3% 26,7% 3,6% 10,5% 0,8% 6,2% 1,4% 0,1% 0,9% 0,5% 90,7%
43,3% 4,3% 29,6% 4,1% 10,5% 1,5% 5,9% 0,9%   0,6% 0,4% 87,7%
40,7% 4,0% 28,5% 4,6% 12,7% 1,3% 7,4% 0,9%   0,6% 0,2% 90,2%
42,6% 4,7% 36,9% 4,0% 6,4% 1,0% 3,4% 1,0%   0,5% 0,6% 92,7%
37,6% 6,6% 36,3% 3,5% 8,9% 1,1% 5,1% 0,8% 0,1% 0,5% 0,4% 91,1%
41,1% 9,0% 34,4% 4,2% 7,2% 0,7% 2,5% 0,7% 0,1% 0,4% 0,5% 91,0%
40,0% 4,3% 39,8% 3,5% 5,8% 0,7% 4,7% 1,0% 0,1% 0,3% 0,2% 88,8%
40,5% 4,2% 34,3% 5,1% 9,2% 0,8% 4,8% 1,2%   0,5% 0,3% 91,3%
34,8% 5,5% 41,6% 4,1% 7,7% 0,9% 4,7% 0,9%   0,4%   89,3%
40,7% 2,6% 17,9% 5,4% 23,0% 2,2% 5,6% 2,4% 0,2% 0,7% 1,0% 70,0%
38,1% 3,8% 21,2% 4,5% 20,4% 1,7% 7,5% 2,7% 0,2% 0,9% 0,2% 79,5%
36,1% 5,6% 19,4% 3,3% 22,7% 2,9% 7,4% 2,5% 0,1% 0,5% 0,5% 80,8%
48,8% 3,4% 21,5% 3,1% 11,8% 1,7% 8,2% 1,2% 0,2% 2,3% 1,6%  
42,3% 4,3% 27,8% 4,3% 12,8% 1,5% 5,6% 1,3% 0,1% 0,6% 0,4% 86,2%
46,2% 4,9% 30,9% 4,4% 7,6% 0,4% 4,2% 1,3% 0,1% 0,3% 0,1% 90,9%
45,4% 4,0% 29,2% 3,3% 10,3% 1,3% 5,5% 0,9% 0,1% 0,7%   87,4%
31,9% 2,2% 15,2% 3,8% 32,1% 3,1% 9,9% 1,8%   1,6% 0,4% 73,9%
42,0% 4,8% 31,8% 3,7% 10,3% 0,7% 5,7% 0,9%   0,5% 0,5% 91,6%
40,2% 5,4% 31,7% 4,0% 11,5% 1,5% 4,9% 0,9%   0,4% 0,3% 89,0%
36,2% 6,2% 18,6% 4,4% 22,1% 2,5% 7,1% 2,9% 0,1% 1,0% 0,7% 80,2%
44,2% 3,5% 25,7% 4,0% 14,9% 1,7% 4,1% 1,8% 0,2% 0,8% 0,2% 77,9%
39,4% 4,7% 21,0% 5,7% 19,2% 1,7% 6,9% 1,2%   0,9% 0,1% 83,2%
41,1% 2,6% 18,6% 3,7% 20,6% 3,3% 7,7% 2,2% 0,2% 0,7% 0,2% 78,9%
38,4% 3,1% 19,3% 2,9% 22,1% 2,2% 10,1% 2,0%   0,8%   78,2%
33,9% 5,8% 28,8% 4,1% 15,8% 2,8% 7,3% 1,5% 0,1% 0,8% 1,0% 79,0%
41,3% 3,5% 26,8% 5,3% 13,8% 2,0% 5,6% 1,3% 0,3% 0,3% 0,2% 76,4%
47,1% 3,7% 32,4% 5,4% 7,6% 0,5% 2,3% 1,0% 0,1% 0,4% 0,8% 88,9%
43,2% 3,7% 35,3% 3,0% 7,1% 0,9% 5,9% 0,7% 0,1% 0,3% 0,4% 87,9%
50,7% 4,3% 26,5% 5,4% 7,8% 0,6% 3,8% 0,6% 0,2% 0,4% 0,7% 83,8%
43,3% 4,4% 38,2% 5,6% 3,5% 0,6% 3,3% 1,0% 0,1% 0,4% 0,1% 91,2%
43,0% 5,3% 16,3% 3,9% 15,9% 2,1% 11,7% 1,4% 0,5% 1,5% 2,2%  
Täby 41,9% 4,6% 28,7% 4,2% 12,3% 1,4% 5,6% 1,3% 0,1% 0,6% 0,4% 87,5%

http://www.val.se