2010-09-28 16:15:41

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Preliminärt valresultat

Samtliga 16 valdistrikt räknade

43,4%
4,2%
10,2%
5,2%
12,5%
2,1%
9,7%
2,2%
10,4%
0,1%
M C FP KD S V MP SD Ö ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 88,0%
+0,7
2006: 87,3%

Preliminär mandatfördelning - kommun Ekerö

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 18   18
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 4   4
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 -2 7
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 4 +1 3
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
Ö Öpartiet 4   4
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Ekerö

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6954 43,4% +691 +1,5 6263 41,9%
C Centerpartiet 679 4,2% -180 -1,5 859 5,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1636 10,2% +92 -0,1 1544 10,3%
KD Kristdemokraterna 831 5,2% +25 -0,2 806 5,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2007 12,5% -240 -2,5 2247 15,0%
V Vänsterpartiet 335 2,1% +66 +0,3 269 1,8%
MP Miljöpartiet de gröna 1555 9,7% +368 +1,8 1187 7,9%
SD Sverigedemokraterna 358 2,2% +163 +0,9 195 1,3%
Ö Öpartiet 1662 10,4% +127 +0,1 1535 10,3%
ÖVR Övriga partier 13 0,1% -19 -0,1 32 0,2%
  Giltiga röster 16030 100,0% +1093   14937 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 136 0,8% -67 -0,5 203 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 63 0,4% +61 +0,4 2  
VDT Valdeltagande 16229 88,0% +1087 +0,7 15142 87,3%
  Antal röstberättigade 18433   +1094   17339  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ekerö

Område M C FP KD S V MP SD Ö ÖVR BLANK OG VDT
27,8% 13,4% 3,6% 8,9% 12,3% 2,1% 8,1% 2,1% 21,7%   0,6% 1,5% 77,8%
41,0% 3,3% 17,8% 3,9% 10,9% 2,0% 10,4% 2,3% 8,2% 0,1% 1,2% 0,4% 79,4%
37,4% 2,7% 12,1% 4,9% 19,0% 2,6% 10,9% 2,5% 7,9%   0,9% 0,4% 83,7%
43,5% 3,1% 11,1% 5,5% 15,0% 1,8% 9,9% 1,7% 8,4%   0,9% 0,3% 91,1%
57,8% 3,8% 10,4% 5,7% 9,1% 0,9% 7,5% 1,0% 3,8% 0,1% 0,8% 0,3% 92,5%
49,1% 4,5% 13,1% 4,6% 11,7% 1,9% 6,0% 1,3% 7,7%   0,8% 0,2% 89,1%
49,4% 4,2% 12,0% 5,9% 11,9% 1,5% 7,0% 2,4% 5,8%   0,7% 0,6% 86,3%
51,6% 3,4% 8,1% 6,6% 9,4% 1,2% 10,1% 1,7% 7,6% 0,2% 1,0% 0,4% 82,8%
41,5% 3,1% 9,0% 4,0% 12,7% 1,6% 6,6% 2,6% 18,7% 0,2% 1,1% 0,3% 83,1%
36,3% 3,5% 8,5% 3,6% 11,8% 3,5% 8,9% 1,6% 22,1% 0,1% 0,2% 0,7% 83,3%
39,4% 4,0% 7,9% 4,9% 14,5% 2,2% 7,4% 2,5% 17,1% 0,2% 1,1%   86,4%
37,1% 3,0% 9,9% 6,9% 15,2% 2,5% 6,4% 3,5% 15,5% 0,1% 0,6% 0,2% 85,1%
41,8% 5,3% 6,3% 3,7% 13,3% 2,8% 12,5% 3,6% 10,7%   0,4% 0,1% 87,0%
31,8% 6,1% 8,8% 4,7% 7,4% 1,9% 32,6% 2,7% 4,0%   0,2% 1,3% 83,8%
47,7% 7,7% 6,4% 3,5% 13,0% 1,5% 8,8% 3,3% 8,2%   1,1%   81,8%
36,5% 6,2% 9,6% 4,9% 10,2% 7,3% 18,0% 2,4% 4,0% 0,7% 1,9% 0,9%  
Ekerö 43,4% 4,2% 10,2% 5,2% 12,5% 2,1% 9,7% 2,2% 10,4% 0,1% 0,8% 0,4% 88,0%

http://www.val.se