Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Saila Quicklund (personvald)
  1. Pär Jönsson
  2. Jan-Olof Andersson
  3. Lise Hjemgaard-Svensson
C Per Åsling (personvald)
  1. Håkan Larsson
  2. Carina Asplund
  3. Hanna Wagenius
S Marie Nordén (personvald)
Gunnar Sandberg
  1. Lena Bäckelin
  2. Stefan Wikén
  3. Anna-Caren Sätherberg