Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Lena Asplund
Eva Lohman
 1. Håkan Gilmark
 2. Else Ammor
 3. Mats Ågebrant
C Emil Källström (personvald)
 1. Jonny Lundin
 2. Anita Wiklander
 3. Kjell Bergkvist
S Susanne Eberstein
Jasenko Omanovic
Eva Sonidsson
Ingemar Nilsson
Christina Karlsson
 1. Stiven Wiklund
 2. Bodil Hansson
 3. Mikael Sjölund
 4. Pernilla Eurenius
 5. Esbjörn Jonsson
V Christina Höj Larsen
 1. Thomas Lundberg
 2. Susanne Sundqvist
 3. Claes Stockhaus