Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Tomas Tobé (personvald)
Margareta B Kjellin
Lars Beckman
 1. Ziita Eriksson
 2. Birgittha Bjerkén
 3. Ewa S Jäderberg
C Anders W Jonsson
 1. Karin Ånöstam
 2. Magnus Svensson
 3. Helena Brink
FP Hans Backman
 1. Per-Åke Fredriksson
 2. Carina Östansjö
S Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Per Svedberg
Elin Lundgren
 1. Roland Bäckman
 2. Yoomi Renström
 3. Jörgen Blomkvist
 4. Ellinor Eriksson
V Ulla Andersson
 1. Yvonne Oscarsson
 2. Daniel Pettersson
 3. Karin Nilsson
MP Per-Johan Emtell
 1. Karin Jansson
 2. David Wahlund
SD Richard Jomshof
 1. Olle Larsson
 2. Adam Marttinen
 3. Mikael Eskilandersson
 4. Pavel Gamov