Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Cecilia Widegren (personvald)
Sten Bergheden
Lars Elinderson
 1. Joachim Grundin
 2. Charlotte Nordström
 3. Anna Danielsbacka
C Ulrika Carlsson (personvald)
 1. Maria Bunyemen
 2. Susanne Andersson
 3. Karola Svensson
FP Christer Winbäck
 1. Annika Carp
 2. Claes Jägevall
 3. Ulla-Britt Hagström
KD Annika Eclund (personvald)
 1. Bo Bergsten
 2. Holger Gustafsson
 3. Elin Liljebäck Nilsson
S Urban Ahlin
Monica Green
Patrik Björck
Carina Ohlsson
 1. Peter Lindroth
 2. Carina Gullberg
 3. Fredrik Nordström
 4. Anne-Charlotte Karlsson