Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Mikael Cederbratt
Björn Leivik
Camilla Waltersson Grönvall
 1. Carina Johansson
 2. Anneli Rhedin
C Annika Qarlsson (personvald)
 1. Mats Häggner
 2. Julia Färjhage
 3. Martin Carling
FP Anita Brodén
 1. Kenneth Carlsson
 2. Lill Jansson
 3. Dan Möllengård
KD Penilla Gunther
 1. Andreas Vänerlöv
 2. Gunilla Gomér
 3. Sune Rydén
S Peter Johnsson
Christina Oskarsson
Jörgen Hellman
 1. Renée Jeryd
 2. Bengt Karlsson
 3. Maria Andersson Willner
V Rossana Dinamarca (personvald)
 1. Pål Magnussen
 2. Linda Holmer Nordlund
 3. Jan Gustafsson
MP Peter Rådberg
 1. Sarah Isgren
 2. Lena Klevenås
SD Anna Hagwall
 1. Olle Larsson
 2. Adam Marttinen
 3. Mikael Eskilandersson
 4. Pavel Gamov