Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Ewa Thalén Finné
Anders Hansson
Linda Andersson
Boriana Åberg
Gunilla Nordgren
 1. Tomas Avenborg
 2. Gustav Schyllert
 3. Mats Mattsson
 4. Carl Fredrik Öqvist
C Johan Linander
 1. Mattias Andersson
 2. Ulrika Axelsson
 3. Josefin Holmberg
FP Ulf Nilsson
 1. Bodil Ericsson
 2. Gustav Georgson
 3. Helene Öhman
KD Magnus Sjödahl
 1. Mats Svensson
 2. Pernilla Magnusson
S Morgan Johansson
Kerstin Nilsson
Bo Bernhardsson
 1. Laila Olsen
 2. Roger Jönsson
 3. Marianne Pettersson
MP Ulf Holm
 1. Mätta Ivarsson
 2. Rolf Englesson
 3. Angela Everbäck
SD Julia Kronlid
 1. Olle Larsson
 2. Adam Marttinen
 3. Mikael Eskilandersson
 4. Pavel Gamov