Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Jan R Andersson
Jörgen Andersson
Eva Bengtson Skogsberg
 1. Malin Sjölander
 2. Eddie Forsman
 3. Susanne Sjöblom
C Anders Åkesson (personvald)
 1. Lisbeth Lennartsson
 2. Eva-Lena Fungmark
 3. Stihna Johansson-Evertsson
KD Anders Andersson (personvald)
 1. Monica Bengtsson
 2. Klaus Leidecker
 3. Elisabeth Englund
S Håkan Juholt (personvald)
Lena Hallengren
Krister Örnfjäder
Désirée Liljevall
 1. Karl Längberg
 2. Annika Högberg
 3. Nasim Malik
 4. Birgitta Roskvist