Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Katarina Brännström
Johan Hultberg
  1. Willemo Carlsson
  2. Mats Johnsson
  3. Bodil Hansen
C Eskil Erlandsson (personvald)
  1. Karin Nilsson
  2. Per Schöldberg
  3. Elizabeth Peltola
S Tomas Eneroth (personvald)
Carina Adolfsson Elgestam
Clas-Göran Carlsson
  1. Åsa Karlsson Björkmarker
  2. Robert Olesen
  3. Eva-Marie Rasmusson