Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Anders Josefsson (personvald)
Mattias Karlsson (personvald)
Nihad Zara
Camilla Rydbjörk
 1. Staffan Eriksson
 2. Sari Hedlund
 3. Martina Sandmarker
 4. Pär Tjärdalen
C Stefan Tornberg (personvald)
 1. Carola Lidén
 2. Lars Pohjanen
 3. Marie-Anne Björn Rosendahl
FP Jens Sundström (personvald)
Anne Kotavuopio Jatko
 1. Rebecca Norrman
 2. Kerstin Hübinette
 3. Ylva Mjärdell
S Britt Westerlund (personvald)
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Thörnlund
Maria Burström
Gunnar Gabrielsson
Brita Ström
Fredrik Hansson
Marianne Viita
 1. Jens Lundqvist
 2. Nils Lindbergh
 3. Ann-Charlotte Nordström
 4. Daniel Persson
 5. Gunhild Hedenström
V Ingmari Åberg
Monica Carlsson
 1. Glenn Berggård
 2. Kati Jääskeläinen
 3. Daniel Nilsson
MP Erik Söderlund
 1. Bo-Anders Arvidsson
 2. Marja Mustakallio
 3. Per-Jonas Parffa
NS Margareta Henricsson
Lennart Ojanlatva
Anders Sundström
 1. Erika Sjöö
 2. Margareta Dahlén
 3. Sören Sidér